ఓరి కొడకా అంత సిగ్గు పడేవాడిని డోర్ వేసుకొని

Telugu Sex Stories ఒక గ్రుహప్రవేశం కోసం విరహిని(తల్లి ), శౌర్య (అల్లుడు) వైజాగ్ వెళ్లారు . ఇద్దరికీ ఒక రూం ఇచ్చారు. ఆ రోజు తెల్ల వారు జాముజ గ్రుహప్రవేశం. రాత్రి 8 గంటలకు శౌర్య గాడు స్నానం చేసి కూని రాగం తీస్తూ ఒళ్లు తుడుచుకుంటున్నాడు. రూంలో ఎవరూ లేరు కదా అని మొడ్డ నిగడ పెట్టి తన మొడ్డ అందం వట్ట కాయల అందం అద్దంలో చూసి మురిసిపోతున్నాడు.

ఇంతలో వాడి అత్త విరహిని డోర్ తోసుకొనిలోపలకు వచ్చింది. అత్తను చూసి షాక్ తిన్నాడు శౌర్య. చటుక్కున మొడ్డకు చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకున్నాడు. అదేమన్నా చిన్నా చితకదా. బాగా నిగిడి 9 అంగుళాలు ఉంది. ఒక పక్క దాస్తే మరొక పక్కకు తోసుకు వస్తూ ఉంది. అల్లుడు అవస్థ చూసి విరహిని పక్కున నవ్వింది. ఓరి లంజా కొడకా అంత సిగ్గు పడేవాడిని డోర్ వేసుకొని ఏడవచ్చుగా అంది నవ్వుతూ. “అది కాదమ్మా నువ్వు వస్తావనుకోలేదు” అంటూ పక్కనే ఉన్న టవల్ నడుముకు కట్టుకున్నాడు.
“సారీ అత్తా నువ్వు వస్తావని నాకు తెలీదు” అన్నాడు
“పోనీలే ఏముంది. నేను నీ అత్తనేగా. నీ గిలక్కాయ చిన్నప్పటి నుండి చూస్తున్నదేగా. కాక పోతే అప్పుడు కొండ మిరపకాయ లా చిన్నగా ఉండేది. ఇప్పుదు కేరళ అరటి పండులా ఉంది” అంది అత్త నవ్వుతూ.
ఇంతలో పని మనిషి ఇద్దరికీ కాఫీ టిఫ్ఫిన్లు తీసుకొని వచ్చింది. తన్ల్లి అల్లుడులు టిఫిన్ చేసారు.
“అత్తా రాత్రి ప్రోగ్రాం ఏమిటి.” అన్నాడు శౌర్య.
“ఏముంది రాత్రికి భోజనాలే. తెల్ల వారుజామున గృఇహప్రవేశం. నువ్వు వస్తానంటే నిన్ను లేపుతాను. లేకపోతె హాయిగా నిద్ర పో. నేనువెళతాను” అంది అత్త. నేనూ వస్తానమ్మా” అన్నాడు శౌర్య.
“నీకు ఇందాక జరిగిన విషయం మర్చిపోయినట్టు లేదు ,సిగ్గు పడుతూనే ఉన్నావు” అంది అత్త నవ్వుతూ.
“అలాంటిది ఏమీ లేదమ్మా” అన్నాదు శౌర్య ఇంకా సిగ్గుపడుతూ.
అత్త వచ్చి అల్లుడు పక్కన కూర్చుంది. అల్లుడును దగ్గరగా తీసుకొని బుగ్గమీద చుప్ చుప్ మంటూ ముద్దులు పెట్టింది.”ఇక్కడ ఎవరూ లేరు కదరా. ఎందుకు అంత సిగ్గు పడతావు” అంది అత్త శౌర్య చిరు నవ్వు నవ్వాడు.
“నేను నిన్ను బట్టలు లేకుందా చూసానని ఏమీ ఫీల్ అవకు, నేను ఎవరికీ చెప్పనులే” అంది అత్త నవ్వుతూ.
శౌర్య కూడా నవ్వి ఊరుకున్నాడు
“అది సరేరా నీకు ఎవరైనా గరల్ ఫ్ల్రెండ్ ఉందా” అంది అత్త.
“ఉందమ్మా” అన్నాడు
“మరి అది నువ్వు సినిమాలకు వెళ్లలేదా. నీ దన్ని నీ గరల్ ఫ్రెండ్ చూడలేదా” అంది అత్త నవ్వుతూ
“చూచిందమ్మా. ఒక సారి నేను నా దాన్ని బయటకు తీసి దాని చేతిలో పెట్టాను. అది నా దాన్నిపట్టుకొని నలిపింది. నాది దాని చేతిలో బాగా పెరిగిపోయింది” అన్నాడు శౌర్య
“నాది నాది అంటున్నావు. దానిక్ పేరు లేదా” అంది అత్త నవ్వుతూ
“చీ పో అత్తా నాకు సిగ్గు” అన్నాడు
“అబ్బో ఇదంతా సిగ్గే” అంది అత్త నా బుగ్గలు ముద్దులాడుతూ
అప్పుడు అత్త సళ్లు అల్లుడు బుజాలకు మెత్తగా తగులుతున్నాయి. శౌర్య లుంగీ కట్టుకొని ఉన్నాడు. లుంగీ లో నుండి శౌర్య లవడా బుసలు కొడుతూ ఉంది. శౌర్య బెడ్మీద వెల్లకిలా పడుకుని ఉన్నాడు.
“రాత్రి అంతా ట్రైన్ లో నిద్ర లేదు కదా. హాయిగా నిద్ర పోరా. నేను డిన్నర్ కు లేపుతాను. నీకు రేపు వేసుకోడానికి మంచి బట్టలు తెచ్చుకున్నావా. లోపల కట్ డ్రాయర్ అవీ. నా ముండు చూపించినట్టు మరదలుడ ఎవరికైనా చూపించావనుకో జడుసుకుంటారు” అంది అత్త నవ్వుతూ..
“అత్తా నీకు బ్రాలు పాంటీలు ఉన్నాయా” అని అడిగాడు శౌర్య
“చీ పో వెధవా. బ్రాలు పాంటీలు లేకుండా ఎలా వస్తాను” అంది సిగ్గుగా విరహిని.
“నన్ను సిగ్గు పడవద్దంటూ నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నావు అత్తా”
“అవును నా అల్లుడు ముందు నాకు సిగ్గెందుకు. కావాలంటే చూడు ” అంది విరహిని
గబా గబా తను కట్టుకున్న చీర విప్పేసింది. లంగా జకెట్ మీద నిలబడింది. “చూడరా బాగున్నాయా” అంది వెనక్కు ముందుకు తిరుగుతూ.శౌర్య కంగు తిన్నాడు. ఈ డ్రెస్స్ లో చాలా బాగున్నావమ్మా అన్నాడు.
తొందరగా తాయరవ్వు డిన్నర్కు వెళదాము అంది అత్త. తల్లి అల్లుడులు రాత్రి డిన్నర్ చేసి వచ్చారు. అల్లుడు లుంగీ లో తల్లి నైటీ లొ బెడ్ ఎక్కారు. ఉన్నది ఒకటే బెడ్ అందుకని చెరి ఒక పక్క పడుకున్నారు.
విరహినికు వెంటనే నిద్ర పట్టింది. తల్లి పిర్రలు చూస్తూ శౌర్య తన మొడ్డను బయటకు తీసి నిగడ బెట్టి ముందుకు వెనక్కు ఊపుకుంటున్నాడు. అత్త చటుక్కున వెనక్కు తిరిగింది. శౌర్య తన మొడ్డ ఊపుకోవడం చూసింది.
ఏమి చేస్తున్నావురా అంది అత్త.దీనమ్మ మరలా అత్తకు దొరికిపోయానని మొడ్డను లుంగీ లో దాచేసాను
అత్త నవ్వింది. పర్లేదులేరా. ఇది మీ కుర్రాళ్లకు కామన్. అవును రోజూ ఇలా చేస్తుంటావా అంది అత్త
అవును అని తల ఊపాడు అల్లుడు
పర్లేదులేరా. నువ్వు నా అల్లుడువు. నేను నీ అత్తను. నువ్వు ప్రతిదీ నాతో షేఋ చేసుకోవచ్చు” అంది అత్త
“అవునమ్మా రోజుకు రెండు మూడు సార్లు కొట్టుకుంటాను” అంది అత్త
“నువ్వు అలా ఊపుకొనేటప్పుడు ఎవరిని తల్చుకుంటూ ఊపుకుంటావు” అంది అత్త
నెట్ లో బొమ్మలు. సినీ యాక్టర్స్ ను తల్చుకుంటానమ్మా అని అబ్దహం చెప్పాడు.కాని వాడు నిజంగా తల్చుకుంటున్నది వాడి అత్త పిర్రలను.
“అది సరే నువ్వు ఎవరినైనా అత్తాయిని కానీ ఆంటీని కానీ బట్టలు లేకుండా చూసావా ఎప్పుడన్నా” అంది అత్త.
“లేదమ్మా” అన్నాడు. “చూస్తావా. నేనూ ఆంటీనే కదా” అంది అత్త
శౌర్య మాట్లాడ లేదు. అంత అద్రుష్టమా అని మనసులో అనుకున్నాడు
“అయ్యో ఊపడం ఆపేసావెందుకూ. ఊపుకో. నీ మొడ్డ లో నుండి రసం బయటకు ఎలా చిమ్ముతుందో చూడాలని ఉంది. నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు” అంది అత్త అల్లుడు లవడా వంక చూస్తూ.
“అత్తా are you serious అన్నాడు శౌర్య
“అవునురా ఇందులో తప్పేముంది” అంది విరహిని అల్లుడు కి దగ్గరగా జరుగుతూ
అత్త అల్లుడు ఎదురు ఎదురు గా కూర్చున్నారు. శౌర్య తన మొడ్డను నిగడ పెట్టి ఊపుకుంటున్నాడు. విరహిని అల్లుడు లవడా వంక ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంది.
“ఒరేయి కన్నా. నువ్వు నా ఎదురుగా ఇలా మొడ్డ ఊపుకోవడం చాలా బాగుందిరా. ఇది మన ఇద్దరి మధ్యనే ఉండాలి ఎవరికీ చెప్పకు సరేనా” అంది విరహిని.
“సరే అత్తా ఎవరికీ చెప్పను ఒట్టు” అన్నాడు అత్త సళ్ల వంక చూస్తూ.”ఏంట్రా చూస్తున్నావు” అంది విరహిని
“నీ సళ్లు” అన్నాడు శౌర్య ధైర్యంగా
“ఉమ్మ్మ్ పర్లేదు అత్త వంక సళ్ల వంక చూస్తున్నావా” అంది విరహిని.అవును అంటూ తల ఊపాడు అల్లుడు.
“అలా చూస్తే ఏమి కనపడుతుంది” అంటూ విరహిని తన జాకెట్ విప్పింది. ఇప్పుడు విరహిని సళ్లు బ్రా లో నుండి పొంగుతున్నాయి.”ఏరా అత్త సళ్లుబాగున్నాయా” అని అడిగింది
“అత్తా అత్తా నీ సళ్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయమ్మా” అన్నాడు అల్లుడు,thanks అంది విరహిని
“అత్తా అత్తానా మొడ్డ బాగుందా అత్తా” అని అడిగాడు.
“నీ మొడ్డ కేం రా సూపర్ గా ఉంది. నీ మొడ్డ మీ డాడీ మొడ్డ కన్నా పెద్దది. మా పెళ్లి అయిన కొత్తల్లో నీ డాడీ మొడ్డ కూడా నీ మాదిరి 9 అంగుళాలు ఉండేది.” అంది విరహిని అల్లుడుతో.
“అంటే ఇప్పుడు మావయ్య మొడ్డ నాకన్న చిన్నదా” అన్నాడు శౌర్య
‘”అవునురా రాజా” అంది విరహిని.”అత్తా అత్తా నా మొడ్డ అంటే నీకు ఇష్టమా” అన్నాడు శౌర్య
“ఉమ్మ్మ్ నా బంగారు మొడ్డ నీ మొడ్డ అంటే నాకెందుకు ఇష్టం లేదురా” అంటూ ముందుకు ఒంగి అల్లుడు మొడ్డ పొడుగునా ముద్దులు పెట్టింది విరహిని.
“అత్తా అత్తా నీకు నా మొడ్డ చూపించాను కదా. నాకు కూడా నీ సళ్లు నీ బొడ్డు నీ తొడలు నీ పిర్రలు నీ పూకు చూడాలని ఉందమ్మా” అన్నాడు శౌర్య.అల్లుడు దారిలోకి వస్తున్నాడు అనుకొంది విరహిని.
అల్లుడు ముందు బోర విరుచుకొని నిలబడి ఉమ్మ్మ్ కానీ రా నువ్వే నా బట్టలు విప్పెయ్యి. తల్లి వస్త్రాపహరణం చేసిన తనయుదు అని నీ పేరు గిన్నిస్ బుక్ లో ఎక్కిస్తారు” అంది అత్త నవ్వుతూ.
హహహ అని నవ్వాడు శౌర్య. అత్తను దగ్గరగా లాక్కున్నాడు. అత్త తన చేతిని కిందికిపోనిచ్చి అల్లుడు మొడ్డను పట్టుకుంది. ముందుకు వెనక్కు ఊపుతూ ఉంది. అల్లుడు వంక చూసి చిరునవ్వు నవ్వింది. విరహినికు కొడుము మొడ్డ తెగ ముద్దొచ్చింది. ఒంగి అల్లుడు లవడా పొడుగునా ముద్దులు పెట్టింది. ఇంత తట్టుకోలేక పోయింది విరహిని. నోరు అంతా తెరిచి అల్లుడు మొడ్డను నోటినిండా కుక్కుకుంది. శౌర్య గాడికి స్వర్గం లో ఉన్నట్టు ఉంది. అత్తా ఇస్స్ హా అత్తా అత్తా అంటూ మూలుగుతున్నాడు.
విరహిని అల్లుడు మొడ్డను తన నోట్లో నుండి బయటకు తీసింది. అల్లుడు ఎదురుగా నిలబడింది.
“ఏరా అత్త బట్టలు విప్పడానికి సిగ్గా. అయితే నేనే విప్పుకుంటాలే” అని విరహిని చకా చకా తన బట్టలన్నీ విప్పేసి అల్లుడు ముందు ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా బోసిగా నిలబడింది. విరహిని ఒంటి మీద పూకును దాచి పెడుతూ పాంటీ మాత్రం ఉంది. పాంటీ లో నుండి అత్త పూకు ఉబ్బెత్తుగా కనపడుతూ ఉంటే ఆబగా చూస్తున్నాడు అల్లుడు. పాంటీ పక్కల నుండి అత్త పూకు మీద ఆతులు బయటకు కనపడుతున్నాయి.
“అత్తా అత్తా అన్నీ తీసేసి అది మాత్రం ఎందుకే దాచి పెట్టావు. నీ పూకు చూపించవే అత్తా చూస్తాను” అన్నాడు అల్లుడు గోముగా.”అత్త పూకు అంత తేలిగ్గా కనపడుతుందా నా చిట్టి తండ్రి” అంది విరహిని.
“నీ కుత్త చూడడానికి నేను ఏమి చెయ్యాలో చెప్పమ్మా ప్లీజ్” అన్నాడు అల్లుడు
“అలా రా దారికి. నువ్వు బెడ్ మీద కూర్చో. అంది శౌర్య బెడ్ మీద కూర్చున్నాడు రెండు కాళ్లు పార జాపాడు
విరహిని కూడా అల్లుడు ఎదురుగా కూర్చుని తన తొడలు విడదీసింది తన పాంటీని కిందికి జార్చింది. అత్త పూకు దిమ్మను చూస్తున్న శౌర్య కు ఒళ్లంతా సెగలు కమ్మింది. అప్పటికే అత్త పూకు బాగా తడి అయింది. తన పూకు అల్లుడు కి బాగా కనపడటానికి విరహిని తన పూకు పెదాలను విడదీసింది. గులాబీ రంగులో ఉన్న అత్త పూకు బొక్కను చూసి శౌర్య గాడి కళ్లు బైర్లు కమ్మాయి. కన్నార్పకుండా అత్త పూకును చూస్తున్నాడు.
విరహిని అల్లుడు చేతిని తీసుకొని తన తొడల మధ్యపెట్టుకుంది.
“రాజా నా ముద్దుల మదనా నా పూకు నీదేరా. ఈ అత్త పూకు నీకే. నీ ఇష్టం. ఏమైనా చేసుకో” అంది విరహిని అల్లుడు చేతిని తన పూకు మీద రుద్దుకుంటూ. శౌర్య అత్త పూకు మీద తన చెయ్యి పెట్టి రుద్దుతున్నాడు.
“ఏరా అత్త పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి రుద్దడమేనా ఇంకా ఏమైనా చేసేది ఉందా” అంది విరహిని నవ్వుతూ.
శౌర్య గాడు వెర్రి మొహం పెట్టాడు. ఏదొ పుస్తకాలలో చదవడమే కానీ నిజానికి ఏమి చెయ్యాలో తెలీదు.
విరహిని అల్లుడు తల మీద చెయ్యి వేసి తన తొడల వైపు లాకుంది. అల్లుడు తలను తన తొడల మధ్య దాచుకుంది. అల్లుడు మెడ చుట్టూ తన కాళ్లను లంకే వేసింది.అత్తా అత్తా ఊపిరి ఆడటం లేదే అన్నాడు శౌర్య
“గట్టిగా ఊపిరి పీల్చరా. అత్త పూకు ఘాటు వాసన తగిలితే అన్నీ నీకు తెలుస్తాయి” అంది అత్త.
ఇప్పుడు శౌర్య గాడికి అర్ధం అయింది. అత్త నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి అత్త పిర్రలు నిమురుతూ అత్త పూకు దిమ్మ మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు.
“అదీ అలా చెయ్యాలి. మొదటి సారి కదా కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు ఈ అత్త మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో. ఒరేయి బడ్డూ అత్త బుగ్గల మీదనే కాదురా ముద్దులు పెట్టేది అత్త పూకు దిమ్మమీద తొడల మీద పిర్రల మీదా ముద్దులు పెట్టాలి తెలిసిందా. అప్పుడే అత్త ఆనందంగా ఫీల్ అవుతుంది” అంది విరహిని అల్లుడు మొహాన్ని తన పూకు మీద రుద్దుకుంటూ.రుచి మరిగిన కోడి ఇల్లెక్కి కూసిందని, అత్త పూకు రుచి మరిగిన అల్లుడు అత్త పూకు విడవకుండా ఆపకుండా 15 నిమిషాలు నాకాడు. అత్త పూకు రసం పాయసంలా జుర్రుకున్నాడు. శౌర్య గాడు తల పైకి ఎత్తి అత్త కళ్లలోకి చూస్తూ “అత్తా అత్తా డాడీ కూడా నీ పూకు నా మాదిరి నాకుతాడా” అని అడిగాడు శౌర్య. “నా పూకేం ఖర్మ. ఇప్పటికి మీ డాడీ తన కన్న కూతురి పూకు నాకేస్తుండాడు.” అని మనసులో అనుకొని పైకి మాత్రం
“అబ్బే మీ డాడీ అసలు నా పూకు మీద చెయ్యికూడా వెయ్యడు. ఇంక పూకేం నాకుతాడు. అందుకేగా నీతో నాకించుకుంటున్నాను. మీ మావయ్య కన్నా నువ్వే బెటర్. అత్తను సుఖ పెడుతున్నావు” అంది విరహిని.
అత్త మాటలతో అల్లుడు పొంగిపోయాడు.
“నిజమా అత్తా నీకేం పర్వా లేదమ్మ నీ పూకు నాకి,. నీ కుత్త దెంగి నిన్ను సుఖపెడతానమ్మా” అన్నాడు ధీమాగా.
అల్లుడు మాటలకు నవ్వుకుంది విరహిని. తండ్రి మొడ్డకు పుట్టిన అల్లుడు తండ్రిని మించిపోయాడు అనుకొంది విరహిని. అల్లుడు తలను తీసుకొని తన సళ్ల మీద అదుముకుంది. అల్లుడు నోటికి తన సన్ను అందించింది. శౌర్య తన చేత్తో అత్త పూకు నిమురుతూ అత్త సన్ను కుడుస్తున్నాడు.
“ఏరా అత్త పాలు బాగున్నాయా” అంది విరహిని అల్లుడు తల మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ
“చాలా బాగున్నాయమ్మా” అంటూ అత్త సళ్లు కొరికేస్తున్నాడు. చీకుతున్నాడు. పిసుకుతున్నాడు
“ఒరేయి రాజా నువ్వు ఎప్పుడన్నా ఏ అత్తాయి పూకులోనైనా నీ మొడ్డ పెట్టి దెంగావా” అని అడిగింది
“లేదమ్మా. నేను ఇంతవరకూ ఎవరి పూకు చూడలేదు. ఇంక దెంగడం ఎక్కడ. నేను మొట్ట మొదట గా చూసిన పూకు నీదే” అన్నాడు శౌర్య అత్త పూకు మీద చెయ్యి వేసి అప్యాయంగా నిమురుతూ.
“మరి రేపు పెళ్లి అయితే నీ పెళ్లాన్ని ఎలా దెంగుతావురా. ఉండు ఈ రాత్రి అంతా నీకు పూకులో మొడ్డ పెట్టి ఎలా దెంగాలోనేర్పిస్తాను” అంది అత్త అల్లుడు వీపు నిమురుతూ. విరహిని అల్లుడును దగ్గర గా తీసుకొని ఒడిలో పడుకోబెట్టుకొని తన సళ్లు చీకడానికి ఇచ్చింది. శౌర్య అత్త ఒడిలో పడుకొని సళ్లు చీకుతున్నాడు. ఇంతలో
విరహిని అల్లుడు ను 69 లొ పడుకోమని చెప్పింది. అత్త పూకు అల్లుడు నాకుతుంటే అల్లుడు మొడ్డ అత్త చీకుతూ ఉంది. అలా అరగంట సేపు నాకడం చీకడంచేసుకొని ఇద్దరూ కార్చుకున్నారు. అల్లుడు మొడ్డ రసం అత్త రుచి చూస్తుంటే అత్త కుత్త రసం అల్లుడు జుర్రుకుంటున్నాడు. అత్త పూకు అల్లుడు క్లీన్ చేస్తే అల్లుడు మొడ్డ అత్త క్లీన్ చేసింది. “ఏరా ఎలా ఉందిరా అత్త పూకు రసం” అని అడిగింది నాలుకతో పెదాలకు అంటిన
అల్లుడు మొడ్డరసం నాక్కుంటూ “చాలా బాగుందమ్మా. నీ కుత్త రసం చాలా రుచిగా ఉంది.ఇంకా ఇంకా
జుర్రుకోవాలని పిస్తూ ఉందమ్మా” అన్నాడు శౌర్య.
“నీ ఇష్టం రా నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నా పూకు నాకవచ్చు. నా పూకు రసం జుర్రుకోవచ్చు” అంది విరహిని అల్లుడు మొహాన్ని తనపూకు మీద అదుముకుంటూ. అత్తా అత్తా ఇంతేనా అత్తా ఇంకేమీ లేదా అన్నాడు శౌర్య.ఉమ్మ్మ్మ్ ఎందుకు లేదురా అసలు పని ఇప్పుడే ఉంది అంది అత్త వెల్లకిలా పడుకొని తన
కొడుని మీదికి లాకుంటూ. అత్త తన చేతిని కిందికి పోనిచ్చి నా మొడ్డను పట్టుకొని తన పూకు చీలిక మీద రుద్దుకుంది.అత్తా అత్తా నా మొడ్డ నీ పూకులో దోపనా అని అడిగాను,ఓరి నీయబ్బ ఇందాకటి నుండి పూకులో జిల పుట్టి చస్తున్నాను. ఇంకా దెంగనా అంటావేమిట్రా. నీ మొడ్డను నా కుత్తలో దోపు” అని తనపిర్రలు పైకి ఎత్తింది
అప్పటికే అత్త పూకు లొ బాగా రసం ఊరి రొచ్చు రొచ్చు గా ఉండటం వల్ల అల్లుడు మొడ్డ సర్రున అత్త పూకులోకి దూసుకుపోయింది. ఇస్స్ హా అని మూలిగింది అత్త. అల్లుడు పిర్రల మీద చేతులు వేసి అల్లుడు మొడ్డను
పూకు అడుక్కంటా అదుముకుంది. అల్లుడు మొడ్డ అత్త పూకు నిండా నిండుగా ఉంది.శౌర్య అత్త పూకు దెంగడం మొదలెట్టాడు. లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు. అత్త కూడా తన పిర్రలు పైకి ఎత్తి అల్లుడు దెంగుడుకు ఎదురు దెంగుతూ ఉంది. శౌర్య గాడు అత్త పూకు అరగంట సేపు అదర దెంగి కార్చుకున్నాడు. అత్త మీద పడి పోయాడు. అర గంట సేపు అలా ఉండి పోయారు.అత్తా అత్తా అన్నాడు శౌర్య. ఏంట్రా అంది విరహిని అత్తా మనం ఇద్దరం దెంగించుకున్నట్టు మావయ్యకు తెలిస్తే ఎలా అత్తా అన్నాడు శౌర్య మీ మావయ్య పిలక నా చేతిలో ఉందిరా. ఇప్పుడు మీ మావయ్య తన కూతురి పూకు దెంగుతుంటాదు తెలుసా అంది విరహిని.
కంగు తిన్నాడు శౌర్య. నిజమా అన్నాడు అవునురా. నువ్వు నా పిర్రలు చూసి మొడ్డ లేపుకున్నట్టే మీ మావయ్య మీ మరదలుయ్య పిర్రలు చూసి మొడ్డ లేపుకున్నాడు. నేను మీ మరదలుయ్య మాట్లాడుకున్నాము.మీ మావయ్యను మీ మరదలుకు వదిలి, నేను నిన్ను తీసుకొని వచ్చాను అంది విరహిని.అత్త నీ యమ్మ ఇదా మీ ప్లాను. అనుకున్నాడు శౌర్య.
మరి మనం మన ఇంటికి వెళితే నేను రోజూ నీ పూకు నాక వచ్చా అత్తా అన్నాడు. ఒక్క పూకు నాకడం ఏమిట్రా హాయిగా దెంగించుకోవచ్చు. మా బెడ్ రూం లో మీ మావయ్య, మీ మరదలు పడుకుంటారు. నీ బెడ్ రూం లో నేను నువ్వు పడుకుంటాము. అప్పుడప్పుడు change కోసం నేను నా మొగుడి పక్కలో పడుకొంటే నువ్వు మీ మరదలు పక్కలో పడుకో అంది విరహిని.అప్ప్పటి నుండి అలా సాగి పోయింది వారి లైఫ్.

టీనేజ్ కుర్రాడితో ఎన్నడు ఎరగనంతగా ఎదురిస్తూ

Telugu Sex Stories అప్పుడే రైతు బజార్ మార్కెట్‌లోకి అడుగు పెట్టాడు 26 ఏళ్ళ రాంప్రసాద్, ఎటు చూసినా ఆంటీలు కనపడుతున్నారు అక్కడక్కడ మాత్రమే అమ్మాయిలు కనపడుతున్నారు. అందరినీ ఓ చూపు చూస్తున్నాడు. హైదరాబాద్‌కు లాంగ్వేజ్ కోచింగ్స్ కోసం వచ్చి ఆరు నెలలు అవుతున్నది, కాని ఇంకా ఎవరూ అమ్మాయి గాని ఆంటీ గాని పరిచయం కాలేదు, బీటెక్ పూర్తి అయి మూడేళ్లు అవుతున్నా ఇంకా ఎక్కడా జాబు రావట్లేదు. ఒక పక్కన వయసు తిమ్మిరి తోడవడంతో దిక్కు తెలీక ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాడు.

ఇంతలొ దూరంగా ఎవరో ఒక ముప్పై ఏళ్ల ఆంటి పెద్ద పెద్ద చళ్లు, నడుము కింద వెడల్పైన సీట్‌తొ తిప్పుకొంటు చేతిలొ సంచితో నడుస్తూ కనపడింది! అంతే చూపులు ఆ నడుముకే అతుక్కపోయి ఆ ఆంటినే గమనిస్తూ నించున్నాడు! ఆమె కూడ నేరుగా రాంప్రసాద్ వైపే కదులుతున్నది కాని ఆమె మొహం వైపు చూడట్లేదు అతని చూపులన్నీ ఆ నడుము కిందనే చిక్కుకపోయాయి. ఆమె సుదీర దగ్గరకొచ్చి.. “నీవు రాంప్రసాద్ కదూ.. గుంటూర్‌లో బ్రాడీ పేట్‌లో వుండే రాంప్రసాద్ కదా..” అంటు పలకరించే సరికీ.. అప్పటికి గాని స్పృహలోకొచ్చి తేరుకోలేకపోయాడు, అప్పుడూ చూసాడు ఆమె మొహం వైపు. కొద్దిగా ఆలశ్యంగానైనా గుర్తు పట్టాడు. “నీవు మాదవక్కవు కదూ?” అని.
“అమ్మయ్య నీవు రాంప్రసాద్ వే పదేళ్లయ్యింది కదూ అప్పటికీ ఇప్పటికీ బాగా మారిపోయావురా నీవు, బాగా పొడవు అయ్యావు మనిషివి కూడ రంగొచ్చావు దూరం నుండే నీ నడకను చూసి గుర్తు పట్టాను నీవు కాదా అని చూస్తూ పలకరించాను. హమ్మయ్యా నీవే ఎలా వున్నావురా? మీ అమ్మా నాన్నా ఎలా వున్నారు” ఒక్క సారి ప్రశ్నలేసింది.
“అందరూ బాగానే వున్నారు నీవెలా వున్నావు” పదేళ్ల క్రితం మధురస్మృతులను గుర్తు చేసుకొంటూ అడిగాడు, ఒక్క సారిగా లోపల మనసు గంతులేసింది, గత ఆరునెలలుగా తన బుజ్జి గాడికి ఆకలి తీరక చస్తున్నాడు, ఇప్పుడు ఈ మాదవక్కను చూడగానే మనసు ఉరకలేసింది.
“హైదరాబాద్ కు ఎప్పుడు వచ్చారు” రాంప్రసాద్ ప్రశ్నలతో “పదేళ్ల తర్వాత కనపడ్డావు వుండుండు అన్ని తీరిగ్గా మాట్లాడుకొందాం, ముందు వెజిటబుల్స్ కొనుక్కొని మా ఇంటికి వెళ్దాం సరేనా నీకేమి పని లేదు కదా వేయిట్ చేయగలవు కదా ఓ పదిహేనునిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తాను” అని చెప్పేసి తన సీట్‌ను తిప్పుకొంటూ మార్కెట్లోకి కలిసిపోయింది. ఆమె అటువెళ్లగానే రాంప్రసాద్ ఒక్క సారిగా ఫ్లాష్‌బ్యాక్ లోకి కళ్ల ముందు రింగులు తిప్పుకొంటూ వెళ్లిపోయాడు.
సరిగా సుదీర్‌కు అప్పుడు పదహారోలేక పదిహేడో వుంటాయ్ ఇంటర్మీడియట్‌లో అప్పుడే కొత్తగా చేరాడు, రాంప్రసాద్ తండ్రి చాలా పిసినారి ఏవి క్లాత్స్ సరిగా కుట్టించే వాడు కాదు సుదీర్‌కు దానితో రెండే రెండు జతలు ఫ్యాంట్, చొక్కాలు వున్నాయి, మిగతావన్నీను ఎప్పుడో టెన్త్ క్లాస్ మొదట్ళో కుట్టించిన నిక్కర్లు, చొక్కాలే వేసుకోవాల్సి వొస్తుంది. అప్పటికే టీనేజ్ వయసులో జరిగే సెక్స్ అలజడులు చెలరేగుతున్నాయి, ఏ అమ్మాయిని చూసినా, లేక కనీసం తలంపులోకి ఏ స్త్రీ వచ్చినా తన కింద వున్న జంబం నిగుడుకొని రాడ్ లా లేచి స్ట్రాంగ్ గా అవుతున్నది, స్కూల్లోనూ, కొత్తగా చేరిన కాలేజీలోను దానిని దాచుకోలేక సతమతమవుతున్నాడు, తండ్రిని డ్రాయర్స్ కొనివ్వమని అడిగితే “మా కాలంలో మా వయసులో” అని అంటూ ఆయన ఫ్లాష్ బ్యాక్ కథలు చెప్పి తప్పించుకొంటున్నాడు. స్కూల్లోనూ కాలేజీలోనూ లేచిన రాడ్ ని చూసి ఏంట్రా అప్పుడే నీకు ఠంగ్ మంటున్నది అంటూ ఎగతాళి చేస్తున్నారు. వారికి కనపడకుండా ఎలా దాచుకోవాలో తెలియక చస్తున్నాడు.
రాంప్రసాద్ ఇంటి పక్కనున్న మేడ మీద మాళవిక వాళ్ల కుటుంబం వుండేది, కింద ఆ ఇంటి ఓనర్స్ వుంటారు, మాళవిక తల్లి, తండ్రులకు ఒక్కటే కూతురు, అప్పటీకే ఆమె డిగ్రీ ఫైనలియర్ చదువుతూ వున్నది, వారింట్లో వారికి రాంప్రసాద్ బాగ క్లోజ్, ఎప్పుడు అక్కా అక్కా అంటూ మాళవికతోను వుండే వాడు చదువులో డౌట్స్ ఏమి వున్నా ఆమె దగ్గర తీర్చుకొనే వాడు. మాళవిక అమ్మకు ముప్పై తొమ్మిదో లేక నలభై వయసు వుండొచ్చు, వాళ్ల నాన్నకు యాభై వుంటాయి. ఆయనెప్పుడు బిజినెస్ పనుల మీద నెలఓ ఓ పది పదిహేను రోజులు టూర్స్ లో తిరుగుతూ వుంటాడు. రాంప్రసాద్ కంబైన్డ్ స్టడీ అంటు ఎక్కువగా మాళవిక వాళ్లింట్లోనే చదువుకొంటు అక్కడే నిద్రపోయే అలవాటు. మాళవికకి సుమిత్ర అనె క్లాస్ మేట్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వుండేది ఆ అమ్మాయి కూడ కంబైన్డ్స్ స్టడీ అంటు మాళవిక ఇంట్లోనే రాత్రిలు వుండే వాళ్లు. వీళ్లు ముగ్గురు చదువుకొంటూ వుంటారు ఎప్పుడు.

ఒక రోజు మద్యాహ్నం కాలేజీలో క్లాసెస్ ఏమి లేక ఇంటికి తొందరగానే వచ్చాడు రాంప్రసాద్. ఇంట్లొ పుస్తకాలుపెట్టేసి. ఫ్రెష్ అయ్యి కాలేజికెళ్లే బట్టలు విడిచి, నిక్కరు వేసుకొని ఎప్పటీలాగే పక్కింటి భవ్య ఇంటిలోకి వెళ్లాడు. ఆ సమయానికి మాళవిక తల్లి తమన్నా దొడ్లో బాత్‌రూమ్ పక్కన కింద కూర్చోని బట్టలుఉతుకుతున్నది. నేరుగా ఆమె దగ్గరకు వెళ్లాడు “ఏరా కాలేజీ లేదా అప్పుడే వచ్చావు, మీ మాదవక్క ఇంకా రాలేదుగా” అడిగింది, “క్లాసెస్ ఏమి లేవు ” పైట్ కొంగు కొద్దిగా పక్కకు తొలిగి జాకెట్లో నుండి బరువుగా బయటకు తొంగి చూసున్న పెద్ద పెద్ద చళ్లు వైపే చూసి చూడనట్లు ఆమె గమనించకుండా చూస్తున్నాడు రాంప్రసాద్,
సర్లే ఏమన్నా కబుర్లు చెప్పు ఈ బట్టలుతికేలోపన” అని అడిగింది. ఇదే చక్కని అవకాశం అని అనుకొంటూ ఆమెకు ఎదురుగా వున్న గోడకు అనుకొంటూ కిందకు జారి మోజాళ్ల మీద గొంతుకూర్చున్నాడు, తమన్నా గొంతుకూర్చోవడతో ఆమె చీర మోకాళ్ల దాక సర్దుకొని వున్నడి పచ్చని ఆమె మోకాళ్లు.. బయటకు తొంగిచూస్తున్న ఆమె చళ్ల వైపు కళ్లు తిప్పుకోకుండా చూస్తూ ఏవే కాలేజీ కబుర్లు చెవుతున్నాడే గాని ద్యాస అంతా అటువైపే వున్నది.
తమన్నా తన పనిలో తాను నిమగ్నమై రాంప్రసాద్ చెప్పే మాటలకు ఊకొడుతున్నది. రాంప్రసాద్ నిక్కర్లో వున్న జంబం మెల్లిగా నిక్కి పొడవు పెరిగింది.. అది మొకాళ్ల దాక వచ్చేసింది, వీడి నిక్కర మోకాళ్ల దాక వుండదు తొడల వరకే వుండటంతో జంబం కు ముందున్న ఎర్రటి గుండు నిక్కరు దాటి బయటకొస్తున్నది, దానిని కనపడనీయకుండా ఎలా వుండాలో తెలీక సతమతమవుతున్నాడు రాంప్రసాద్. తమన్నా బట్టలతుకుతూ అప్పుడప్పుడు తల ఎత్తి వీడి చూస్తున్నా వాడి తొడల మద్యన నిగిడి వున్న జంబం వైపు ఇంకా చూపులు పడలేదు. రాంప్రసాద్లో మెల్లి మెల్లిగా మాటలు తక్కువయ్యాయి “ఏంట్రా కబుర్లు అప్పుడే అయిపోయా అలా ఆగిపోతున్నావు” అంటు వాడి వైపు అప్పుడు పరిశీలనంగా చూడడంతో ఆమె కళ్లు టీనేజ్ వయసు పిల్లల్లోలొ వుండే మెరుపులాంటి తొడల మీదకు దృష్టి మళ్లింది.. అంతే ఒక్క సారిగా ఆమె కళ్లు పెద్దవయ్యాయి వాడి ఎర్రటి గుండు చూడగానే “ఏంట్రా అది అలా అయ్యింది” అంటు మొహం అంతా ఎర్రగా చేసుకొని లేచి నిలిచింది, అంతే రాంప్రసాద్ గాడి ప్రాణాలు పైణే పోయాయేమో అనిపించేసి.. గాబరాగా “ఏమి లేదు ఆంటి ఏమి లేదు” తన తొడల మద్యన చేతులు కప్పుకొంటూ లేచాడు. లేవడంతో నిక్కరు లూజ్ అయ్యి అది పైకి పోవడంతో వాడి జంబం నిక్కరు దాటి బయటకు తొంగి చూసింది, దానిని కప్పుకోవడం వాడి వల్ల కావట్లేదు.
అప్పటీకే కళ్లు తేలేసిన తమన్నాకి “ఏంట్రా అది చూడనీ ఏంటది” అంటు దగ్గరకు రాభోయే సరికి వాడికి భయమేసి దొడ్లో నుండి ఇంటిలోకి వెళ్లిపోతూ బయటకు పరిగెత్తాలనుకొన్నాడు, కాని అంతే వేగంగా తమన్నా పరిగెత్తి వాడి చేయి గట్టిగా పట్టుకొని “ఏంట్రా ఇది” అంటూ గదమాయించింది. దాంతో ఏడుపొచ్చి ” గత కొన్నాళ్లుగా నాకు ఇలా అవుతున్నది, దానిని ఎలా అణచాలో అర్థం కావట్లేదు ఇంట్లో డ్రాయర్స్ కొనివ్వమంటే కొనివ్వట్లేదు ఏమి చేయాలో తెలియదు” ఏడ్పుతో చెప్పాడు.

అప్పుడు అర్థమయ్యింది ఆమెకు టీనేజ్ పిల్లాడి కష్టాలు, వాడింట్లో వాడి తండ్రి పిసినారి తనం, కాని ఆమెను ఆశ్చర్య పరిచిన విషయం అది కాదు, ఇంత చిన్న వయసులోనే వీడి పొడవు ఏంటి ఇంతలా వున్నది అనే..! వాడి చేయిని అలా పట్టుకొని లాక్కోల్తెన్నట్లుగా బెడ్‌రూమ్లోకి తీసుక పోయింది. ఆమెలొ కూడ కుతూహలం పెరిగిపోయింది గత పదేళ్లుగా మొగుడు కూడ సరిగ్గా పటించుకోవట్లేదు తనని. అదీను కాక ఏ ఆరు నెలలకో సంవత్సరానికో గాని కోలాటం సాగట్లేదు బెడ్రూదమ్‌లో, దాంతో ఆమెకు కూడ లోపల పురుగు తొలుస్తున్నది. ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఇలా అవకాశం వచ్చి పడడంతో దానిని వదులుకోదల్చుకోలెదు, కాని వీడు తన వయసులో సగం కూడ లేని వాడే అనే ఒక్క శంక తప్ప మరేది లేదు ఆమెలో.
తాపీగా బెడ్ మీద కూర్చోని వాడి నిక్కర్లోకి చేయి పెట్టింది, అప్పటీకే కొద్దిగా మెత్తబడింది వాడి జంబం భయంతో. వాడి నిక్కరు బట్టన్స్ విప్పి జంబాన్ని చేతిలోకి తీసుకోగానే అది లేచి బుస్స్ మన్నది “ఏందిరా ఇది ఇంత చిన్న వయసులో ఇంతలా పెంచావు అమ్మో” అంటు సంబ్రంతో తన దాదాపుగా ఏడెనిమిది అంగుళాలు పొడవున్న వాడి జంబాన్ని చేతితో పామడం మొదలు పెట్టింది తమన్నా. రాంప్రసాద్ కి కూడ ఆమె అలా చేయడంతో ఎక్కడికో తేలిపోతున్నట్లుగా అనిపించింది, అప్పటి వరకు వున్న భయం పోయి. కళ్లు ముసుకొన్నాడు మూలుగుతూ. వీడికి ఈ వయసులోనే ఇంత పొడవుంటే వీడింకా పెద్దాయ్యాక ఇంకెంత పొడవుంటుందో అని లోలోపల అనుకొంటూ సంతోష పడసాగింది, ఇంత పొడవైనా లావుగా వుండే జంబం దొరకడంతో.
మెల్లిగా మాటలు చెప్పడం ప్రారంభించింది తమన్నా ” ఇలా నేను చేస్తున్నట్లు ఎవరికీ చెప్పకూడదు, ఈవెన్ మీ ఇంట్లో కూడ ఎవరికీ చెప్పనంటేనే నీకు ఇలా చేస్తాను” అంటు చేయి తన తీసేసింది. “లేదు లేదు ఆంటి ఎవరికీ చెప్పను నిజం నా మీదొట్టు” తన తల మీద చేయ్ పెట్టుకొని ఒట్టు వేసాడు.
తమన్నా వెంటనే వాడి జంబాన్ని నోట్లోకి తీసుకొని చప్పరించడం మొదలు పెట్టింది. రాంప్రసాద్కు ఎక్కడో స్వర్గంలో తేలుతున్నట్లుగా వున్నది కళ్లు మూసుకొన్నాడు మెల్లిగా ఊగిపోతున్నాడు ఆమె చీకుల్లకు. రెండు నిమిషాలలోని కార్చేసుకొన్నాడు రాంప్రసాద్. అప్పుడు వాడీకి ప్రాణాలు పోతున్నంతగా అనిపించేసి గట్టిగా మూలుగుతూ తమన్నా భుజాల మీద చేతులేసి గట్టిగ అనొక్కేసాడు. మొత్తమ్ ఆమె నోట్లోనే కక్కేసాడు ” చీపాడు పిల్లాడా ఇంత స్టాకు పెట్టుకొన్నావేంట్రా లోపల” అంటు బాత్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లి మొత్తం బయటకు కక్కేసి వాష్ చేసుకొని బయటకొచ్చింది.
కళ్లు మూసుకొని మంచం మీద అడ్డంగా పడిపోయి వున్నాడు రాంప్రసాద్. “ఏరా ఎలా వున్నది? బాగుందా?” అడిగింది. సమాధానం చెప్పడానికి కూడ వాడికి నోరు తెరవలేకపోతున్నాడు. వడి పక్కలో వచ్చి కూర్చోని “ఎందుకురా నీకు అలా లేచింది నీ జంబం” అడిగింది. “నీ పెద్ద పెద్ద చళ్లను చూసాక నాకు తెలీకుండానే నాది రాడ్ లా స్ట్రాంగ్ అయ్యింది” అన్నాడు. మరి దానికి మంత్రం ఇదేరా.. ఇంకా చాలా మంత్రాలున్నాయి చెబుతాను గాని ఎవరికీ చెప్ప కూడదు, ప్రతి సారి కావాలంటు నా దగ్గరకు పరిగెత్తుకొంటు రాకూడదు, నేను పిలిచినప్పుడు మాత్రమే రావాలి అలా అయితేనే నీకు అన్ని చూపుతాను” అడిగీంది. “ఓ అలాగే” తలూపాడు.
అది సరే గాని ఇప్పుడు నా చళ్లు చూస్తావా అంటూ తన జాకెట్‌ని పైకి లేపుతూ కుడి వైపు చన్నును వాడికి అందించింది అంతే వాడు కళ్లు పెద్దవి చేసుకొని అంత దగ్గరగా వున్న చన్నును అమృతం బాండంలా అనిపించి రెండు చేతులతో అందుకొని పిసకసాగాడు. నలభై అంగుళాల సైజులో వున్నాయి ఆమె చల్లు, నడుము కింద సీట్ నలభై ఐదు వుంటుంది, ఒక చన్నును నోట్లోకి కుక్కొకొని మరొక దానిని రెండొ చేతితోపిసుకుతూ అట్లానే ఆమె వొల్లోకి వాలాడు రాంప్రసాద్. లక్ష్మీ మెల్లిగా మంచం మీదకు వొరుగుతూ వాడిని తన మీదకు లాక్కొన్నది. క్షణాలలోని వాడి జంబం మళ్లీ లేచి రాడ్ లా స్ట్రాంగ్ అయ్యింది. అది చూసి “ఏంట్రా అప్పుడే లేచికూర్చింది నీది” అంటు చేతిలోకి తీసుకొని పిసకసాగింది.

అంతే వాడు రెచ్చిపోయాడు దొంగ చాటుగా చదివిన సెక్స్ పుస్తకాలలోని అనుభవమంతా అక్కడ అప్లై చేస్తూ రెండు చల్లను పిసికేస్తూ, చళ్ల మద్యన ముద్దులు పెడుతూ కిందకు బొడ్డు దాక జారాడు, ఎంత పిసికినా వాడి కసి చల్లారట్లేదు తమన్నా ఒక వైపున పెద్దగా మూలుగుతూ తన్మయత్వంతో ఊగిపోసాసింది.
అలా చాలా సెపు పిసికుతూ ఒక వైపున ముద్దులు పెడుతూ తమన్నా అరెటి బొదల్లాంటి తొడలను తెరుస్తూ ఆమె లైట్‌గా బొచ్చుతో కప్పబడి వున్న పూకుని మొదటి సారిగా చూస్తూ, తన్మయత్వంతో తన జంబాన్ని తీసుకొని తమన్నా పుకులోకి తోసేసాడు బలంగా, ఎప్పటి నుండొ కసిగా ఆలొచిస్తూ వుండే మనిషికి అలా ఒక్క సారిగా పూకు దొరికే సరికి ఆగలేకపోయాడు అందుకే బలంగా దింపాడు ఆమెలోకి. తమన్నా ఒక్క సారిగా గట్టిగా అరిచేసింది “ఏంట్రా అలా పొడిచావు, చూసుకోవా నెమ్మదిగా దింపాలి లోపలికి” అంటు వాడి వీపును తనకేసి అదుముకొన్నది. “కానీరా ఇక ఊగు” రాంప్రసాద్ పిర్రల మీద చేతుళేసి బలంగా తనలోకి లాక్కొంటున్నది.
అంతే ఎన్నో రోజులుగా కలలు కంటున్న తరుణం ఇప్పుడు ఎదురు కావడంతో చెలరేగి పోయాడు నడుమును ఊపుతూ గట్టిగా పోట్లు వేస్తున్నాడు ధబీ ధభీమంటు! ఇద్దరి మెత్తలు బలంగా గుద్దుకోవడంతో “తపక్, తపక్” మంటూ శబ్దాలు వొస్తున్నాయి.
కుమ్మరా… కుమ్ము కుమ్ము అంటు గట్టిగా మూలుగుతున్నది తమన్నా గత పదేళ్లుగా సరిగ్గా దెబ్బ పడట్ళేదు తన దిమ్మె మీద ఇన్నాళ్లుగా అదీను లేలేత కుర్రాడి పొడవైన జంబం లోపలికి బలంగా వెళ్తుంటే ఆ హాయిని అదమరిచి అనుభవిస్తూ ఎదురొత్తులిస్తున్నది.
కుమ్ము..కుమ్ము అంటున్న కొద్ది రాంప్రసాద్ చాలా బలంగా దేంగుతున్నాడు, నడుమును బలంగా కసిగా ఊపుతున్నాడు ఒక వైపున ఆయాసం వొస్తున్నా కూడ ఎన్నాళ్లగానే అణుచుకొని వున్న ఆ కసినంత నడుములోకి తెచ్చుకొని పోట్లేస్తున్నాడు రాంప్రసాద్.
వాడి పోట్లకు అదిరిపోతున్నది తమన్నా. అసలు ఊహించనే లేదు టీనేజ్ కుర్రాడిలో ఇంత బలం వుంటుందని ఎన్నడు ఎరగనంతగా కుమ్మించుకొంటున్నది ఎదురొత్తులిస్తూ. అలా ఓ పదిహేను నిమిషాలు బలుక్కమని మొడ్డ రసం పూకు లోపల. ఆయాసంతో అలానే లక్ష్మీ పెద్ద పెద్ద చల మద్యలో తల పెట్టుకొంటు ఆమె మీద వాలిపోయాడు.

ఏరా రామ్ బాగుందా? ఇప్పుడు తృప్తిగా వుందా” ఆమె ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే ఓపిక కూడ లెకపోవడంతొ. తల మాత్రమే ఊపాడు వుందంటూ. తమన్నా వాడి వీపును తన చేతులతో తడుముతూ వాడి సేద తీరుస్తూ వుండిపోయింది అలానే కొద్ది సేపటి వరకు.