ఎదిగిన కొడుకు మొడ్డ part - 1

ఆ పల్లెటూరి రోడ్లపై బస్సు పడుతూ లెస్టు వెళుతుంది. కిటికీ పక్కన కూర్చున్న రఘు మనస్సు ఆనందంతో ఉరకాలు వేస్తుంది. కాలేజీలో పరీక్షలు రాయగానే తనకు మీక్రోసఫ్ట్*లో జాబ్ వాక్సిన సంగతి ఇంట్లో ఇంకా చెప్పలేదు. అమ్మ నాన్నళకి సార్*ప్రైజ్ ఇవ్వాలని వెళుతున్నాడు.నిజానికి అతని చదువుకి చాలా ఖర్చైంది, అయిన కానీ అతని తల్లిదండ్రులు వెనుకదలేదు. అతడిని ఉన్నత చదువులు చదివించరు. ఇవ్వాళ వారి శ్రమ ఫలించే రోజు అని రఘు మనస్సు అనడంతో ఉరకాలు వేస్ర్టుంది.

రఘు తల్లిదండ్ర్ుఆడి ప్రేమ వివాహం. ఇరువైపుఆ పెద్దలు ఒప్పోకోకాపోయిన వాళ్ళిద్దరూ తమ ప్రేమని నమ్ముకున్నారు. ఎటువంటి ఆసరా లేకపోయినా ఉన్నంతలో కలిసి ఉన్నారు. ఒకరికి ఒకరు తోడుగా నిలిచారు. కాంి రఘు చదువు కోసం వాళ్ళకి డబ్బి అవసరం అయ్యింది. దానీకోసం వాళ్ళు చాలా చోట్ల అప్పులు కూడా చెయ్యాల్సి వాక్చింది. రఘు ఇంజనీీృింగులోఆకి వాచక వాళ్ళకి పెద్ద మొత్తలకి డబ్బు అవసరమయ్యింది. పెద్దగా ఆస్తి పాస్తులు లేని ఆ దంపతులు ఆ ఉరిలో కాస్త కలిగిన కుటుంబమైన రాధాకృష్ణని అడగవల్సి వాక్చింది. తాకట్టు పెట్టటానికి ఏమిలేని వాళ్ళకు అప్పు ఇవ్వను అని అతను అన్నాడు. అయితే నిస్సహాయ స్టీలో ఉన్న రఘు తల్లిదండ్రులు – సుమతీ, సుధాకర్లకి అతను ఒక ప్రత్యామ్నాయం చూపించాడు. మీఈ దగ్గర ఆస్తులు లేకపోవక్*కు కానీ సౌందర్య నిధులు ఉన్నాయి. అవి పూర్తిగా అవసరం లేదు కొంత నాతో పంచుకుంటే మీకు డబ్బుకీ తడుముకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాడు, అప్పుడే నలభైలలోకి చేరుకున్న సుమతీ శరీరాన్ని పట్తిపత్తి చూస్తూ.
సూఅతి సుధాకర్ లు మాట్లాడకుండా వెనూతిరిగారు. ఇద్దరి మధ్య మౌనం. కాంి ఒకటే దృఢ సంకల్పం. కొడుకు చదువు ఆగిపోకూడదు అని. ఆ రాత్రి ఇద్దరు ఒక్కటయ్యేవేల అతనితో అంది ఆమె “”ఏమీ ఆలోచించారు అని. మన అబ్బాయి బాగా చదువుకోవాలని ఉంది నాకు అన్నాడు ఇంకేమి అనలేకపోయాడు అతను. కానీ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమికులు ఒకరి మన్స్సులో మాట మరొకరికి విడమర్చి చెప్పక్కర్లేదు.
అయితే రేపు రాధాకృష్ణ గారితో మట్ల్దాండి అన్నది ఆమె.
కాంి నీకు..నువ్వు.. అంటూ నీళ్ళు నమిలాడు సుధాక్ర్.
పెళ్లైయన్*ప్పటి నుంచి ఈఈ సంసార గడవటం కోసం మీరు ఎన్ని కస్తాలు పొందరో నాకు తెలియనిది కాదు, ఇప్పుడు మన ప్రేమ బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవటానికి నన్ను కూడా నేయా వంతు చెయ్యనివ్వండి. మనము అబ్బాయి చదువు కోసం కావాల్సినవన్నీ చేశాం ఇప్పుడు మానదగ్గర తాకట్టు కి విశమెత్టు బంగారమైన లేదు, ఇంకా మనమెమీ చేస్తాం. అన్నది సుమతీ
అతను ఇంకేమి మాట్లాడాలేక పొయ్యాదు మౌనంగా తలని భార్య ఎడా ఎత్తుల మధ్యన దాచేసుకున్నాడు. నలభై ఏళ్ల వయస్సులోనూ బిగీ సడలని ఆమె ఎడా సంపద అతని తలని తమలో ఇముడ్చుకోవటానికి కొంచెం పక్కకి కదిలింది.
*** ** ***
ఆ మరుసటి రోజు నుంచి వారంలో రెండు రోజులు రాధాకృష్ణ గారు ఆ ఇంటికి వచేవాళ్ళు. ఆయనకి తెలుసు సుమతీ, సుధాక్ర్ లాడి పరువుగల సంసారమని ఇద్దరు ఎంత గుత్తుగా కాపురం చేసుకుంటారో, నలుగురికీ ఎంతలా తలలో నాలూకల ఉంటోరో అని. కానీ ఆ కారణాలు సరిపోలేదు ఆయన దృస్టినీ నిందైన అందాలతో ఉన్న సుమతీ మీద కన్నుపడకుండా ఉండటానికి. నలభైలలో ఉన్న బిగీశాడలని శరీరం సుమతిది. పచని లేత బంగారు రంగు దేహం ఆమెది. చెదరని చిరునవ్వు, నిందైన ఎడా సంపద, కొద్దిగా చిక్కిన నడుము, విశాలమైన పీరుదులు, నూనుపుదేరిన తోడలు ఆమె సొంతం. అందుకనే ఆమె మీద అంత ఆకర్షణ.
మొదటి రోజు రాత్రి పది గంటలకి వచాడు రాధాకృష్ణ. అప్పటికే ఆమె భర్త సుధాకర్ బయటకి వెళ్లాడు.ఆ రాత్రి అతను తిరిగి రాదని ఆ ఇద్దరికి తెలుసు. రాధాకృష్ణ గారు రాగానే ఆమె అతనికి కూర్చోవాటానికి కుర్చీ చూపించింది. భోజనం వడ్డిస్తాను ఉండండి అంటూ వెళ్ళబోయింది. పర్లేదు అమ్మ నేను చేసేవచాను అన్నారు ఆయన. ఆయన వయస్సు 60 కి దగ్గర్లో ఉంటుంది. సుమారుగా ఆమేకన్నా 20 ఏళ్లు పెద్దాయన. అందుకే అంత పద్దతిగా ఉన్న సుమతీ లాంటి స్ట్రిి ఇచే సుఖం ఏమిటి ఆమెను మొదటి సారి చూడగానే గ్రహించాడు. అందుకే ఆయన మిగత విషయాలు పక్కన పెట్టి ఆమె ను కోరుకున్నాడు.
అయిన కానీ ఆయన ఆ సమయంలో పవిత్రమైన ఆమె ముఖంలోాకి నేరుగా చూడలేకపోయారు. కానీ ఆమె అర్ధం చేసుకుంది. మౌనంగా పడక గదిలోకి నడిచింది. రండి అని ముక్త సరిగా అంది. అతను వెంటనే వెళ్లాడు. కూర్చోండి అని మంచం చూపించింది ఆమె.
ఆ దంపతులు పాడుకునే మంచం ఆది. ఇప్పుడు పరాయి మగవడు కూర్చోన్నాడు. అదే మగ వాడు మరికొద్ది సేపట్లో వల్ల ప్రేమ కథలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు కూడా.
నేను వెళ్ళి చీర మార్చుకుని వస్తాను అంటూ ఆమె వెళ్ళబోయింది, ఆయన మాత్రం పర్లేదు తల్లి ఇలా రా అంటూ పిలిచాడు, ఆ మాట అంటునప్పుడు ఆయన చూపులు కదులుతున్న ఆమె పీరుదులపైన ఉనయి.
సుమతివెనుకకి తిరిగి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ మంచం దగ్గరకి వచ్చింది. నిండుగా భుజాల చుట్టూ పైట తో కప్పుకుని ఉంది. అయన సుమతిని తన పక్కన మంచం మీద కూర్చోమన్నాడు. ఆమె సంశయించింది. పరాయి మగవాడి పక్కన చొరవగా కూర్చునేలాంటిది కాదు ఆమె. అది అర్ధం చేసుకున్న అతను లేచి నిలబడ్డాడు. సుమతి భుజాల చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకి తీసుకున్నడు. పర్వాలేదు అనంట్లుగా ఆమె వీపు మీద తట్టాడు. అయితే ఒదార్చినట్లుగా ఓదార్చిన అతని చెయ్యి నెమ్మదిగా కిందకి జారి సుమతి పిరుదులను తడిమింది. అతని స్పర్శ తగలకూడని చోట మొదటి సారిగా తగలటంతో ఆమె కొంచెం ముందుకు జరిగింది. దాంతో సుమతికీ రధాక్రిష్ణ గారికీ మధ్యన ఉన్న దూరం మరింత తగ్గింది.
అతను సుమతిని హత్తుకున్నాడు. మెడ వంపులో ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఆమె కళ్ళు మూసుకుంది. సుమతిని అలానే హత్తుకుని మంచం మీద కూర్చొబెట్టాడు రాధాక్రిష్ణ. నెమ్మదిగా ఆమె మీదకి ఒరిగాడు. సుమతి శరీరం మంచి గంధపు వాసన వస్తుంది.ఆమె లోని పవిత్రత అలా నిలిచి ఉంది. సుమతిని మంచం మీద పడుకోబెట్టి ఆమె మీదకి చేరుకున్నాడు అతను. ముఖం మీఇద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆమె తన ముఖాన్ని ఒక పక్కకి తిప్పేసింది. అయిన రధాక్రిష్ణ చిన్నబుచ్చుకోలేదు. ఆయనకు తెలుసు సుమతి ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుందో. పరాయి మగవాడిని కన్నెత్తీయినా చూడని వ్యక్తి ఆమె. అటువంటి స్త్రీని అనుభవించగలగడమే ఎక్కువ ఇంకా ఆమె ప్రతిస్పందించాలనుకోవటం అత్యాసే అవుతుందని అతనికి తెలుసు.అందుకే అయిష్టంగా అయిన తన కోరిక తీర్చటానికి ఒప్పుకున్న సుమతిని అయన ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఆమె కదలక మెదలక బొమ్మలా ఉన్న ఆయన ఆ సౌందర్య శిల్పాన్ని అనుభవించడం మొదలుపెట్టాడు.ఆమె శరీరం అతని స్పర్శకి లోనవుతుంది. ఆమె వంటి మీద దుస్తులు తొలిగిపోయాయి. తరువాత అతనివి కూడా. సుమతి దేహం ఎంత అద్భుతమైనదో ఆ రాత్రి రాధాక్రిష్ణకి అర్ధమైంది.ఆమెతో ఒక్క రాత్రి పడుకున్న జన్మ ధ్న్యమైట్లే. ఇష్టం లేకపొయినా ఇంత సుఖం ఇచ్చిన సుమతి సహకరిస్తె ఆమె తొ జరిపే శృంగారం ఇంకెంత బాగుంటుందో కదా అనుకున్నడు రాధాక్రిష్ణ. ఆమె భర్త సుధాకర్ అదృష్టానికి అసూయ పడ్డాడు అతను. రాత్రి నెమ్మదిగా గడిచిపోయింది.
అప్పటి నుంచీ రాధాక్రిష్న తరుచుగా వాళ్ళ ఇంటికి రాసాగాడు. అయితే శని, ఆది వారాలలో మాత్రం అతనిని రావద్దని చెప్పింది సుమతి. ఆ రెండు రోజులు సుధాకర్ కి శెలవలు ఉంటాయి. మిగతా రోజులంతా అతను బయట కుటుంబం కోసం కష్ట పడుతూ ఉంటే , సుమతి నాలుగు గోడల మధ్యన అత్మాభిమానాన్ని పక్కన పెట్టి తను ఇష్టం లేకపోయినా శ్రమించసాగింది.
ఇప్పుడు రఘుకి ఉద్యోగం రావటంతో అతను ఇంటికి వచ్చి తన ఆనందాన్ని తల్లిదండ్రులతో పంచుకున్నాడు. కొడుకు ప్రయోజకుడైనందుకు సుమతి, సుధాకర్ ఇద్దరూ సంతోషించారు. ఆ సాయంత్రం చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వాళ్ళకి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. అయితె రాత్రి భొజనాలు అయ్యక సుధాకర్ తన ద్యూటీకి వెళ్ళీపోగా, రఘు ప్రయాణపు బడలికతో తొందరగా నిదురపోయాడు.
సుమతి కూడా వంటగది సర్ది నిద్రకి ఉపక్రమించబోతూ ఉండగా ఇంతలో ఎవరొ తలుపు తట్టిన చపుడైంది. సుమతి వెళ్ళీ తలుపు తీసిసంది. ఎదురుగా రాధాక్రిష్ణ.
చొరవగా లోనికి రాబోయాడు. అయనకు దారి ఇచ్చి నెమ్మదిగా లోగొంతుకతో అన్నది సుమతి
“మా అబ్బయి వచ్చాడు, ఇవ్వ్వాళ్టికి వద్దు ”
రాధాక్రిష్ణ ముందు ఏమీ మాట్లాడలేదు. తరువాత నెమ్మదిగా అన్నాడు.”నీ కోసం అంత దూరం నుంచి నుంచి వచ్చాను, ఒక్క పది నిముషాలు కాదనకు ” ఆమె ఏమీ మాట్లాడకపోయేసరికి అయన కొంచెం ముందుకు వచ్చి చనువుగా న్సుమతి నడుము వంపులో చెయ్యి వేసి ఆమె ని తన మీదకు లాక్కున్నాడు. సుమతి మెత్తని పూలచెండులా వచ్చి అయనని ఢీ కొట్టింది. అలానే ఆమె ని పొదివి పట్టుకుని గదిలోకి తీసుకెళ్ళడు రధాక్రిష్ణ. అయన పట్టు విడిపించుకోవటానికి సుమతి కొద్దిగా ప్రయత్నించింది కానీ వీలు కాలేదు. దాంతో ఆమె అతనికి లొంగిపోయింది. ఆమెను మంచంపైన పడుకోబెట్టి ఆమె మిదకి చేరుకున్నడు రాధాక్రిష్ణ. అతని వేడి నిట్టుర్పులు, ఆమె చేతి గాజుల చప్పుడు ఆ గదిని నింపాయి. ఆమెను వివస్త్రను చేస్తున్నప్పుడు అన్నడు రధాక్రిష్ణ, “సుమతీ, నువ్వు 20 యేళ్ళ కొడుకు ఉన్న స్త్రీ లాగా లేవు. ఇంత అందమా, …….” ఆయన ఇంకా ఎదో మాట్లాడసాగాడు. సుమతి కళ్ళు ముసుకుని మౌనంగా ఉన్నది, కానీ అతని కదలికలకు నిదర్శ్నంగా సుమతి గాజులు చప్పుడు చేస్తున్నయి.
ఇంతలో పక్క గదిలో నిద్రపోతున్న రఘుకి మెలుకువ వచ్చింది. గుసగుసగా వినిపిస్తున్న మాటలు వినిపిస్తున్నయి. ఆ గొంతు తండ్రిది కాదు. మరెవరిది?
అతను నెమ్మదిగా తన తల్లిదండ్రుల పడక గది దగ్గరకి వచ్చాడు. తలుపు కొద్దిగా మూసి ఉంది. వద్దు వద్దు అంటున్న సుమతిని లాక్కువెళ్ళీన రాధాక్రిష్న తలుపు పూర్తిగా వేయలేదు. సుమతి కుడా ఆ విష్యం గమనించలేదు. రఘుకి మాటలు ఇప్పుడు మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నయి.
“సుమతీ 41 యేళ్ళ్ళ వయస్సులో కూడా నీ అందాలు బిగి సడల లేదు. నీ శరీరం పట్టు తప్పలేదు. అనుభవిస్తున్న కొద్ది కోరిక పెంచుతున్నావు. ….అబ్బా..నీ వక్షోజాలు చూడు అమృత కలశాలు వీటిని అనుభవించని మానవ జన్మ వృధా…..”
రఘు ఇంక వినలేకపోయాడు. తలుపు కొద్దిగా నెట్టాడు. కనపడిన దృశ్యానికి అతను హతాశుడయ్యాడు. తను ఎంతో గౌరవించే, ప్రేమించే తల్లి నగ్నంగా పడుకుని ఉంది, ఆమె మీద ఆ ఊరి పెద్ద రాధాక్రిష్ణ గారు, ఆయన రెండు గుప్పిట్లలోనూ బిగించినా ఇమడక బయటకి పొంగుకువచ్చిన తల్లి వక్షొజాలు.
రఘు స్తాణూవులా అలా నిలబడిపోయాడు. అతను గిరుక్కున వెను తిరిగి వచ్చడు. తన గదిలోకి వచ్చి పడుకున్నాడు. అతనికి కోపం వస్తుంది. ఇ అతని కల్లల్లో ఒకటే దృశ్యం. ఎలాంటి అచ్చదనా లేని నిండైన తల్లి తెల్లటి రొమ్ములు. పదే పదే మెదులుతున్నయి. అతనికి తెలియ కుండానే అతని కోపంతో పాటూ మరేదో అనుభూతి కలగ సాగింది. అదేమిటన్నది అతనికి అంతుబట్టత్లేదు. అదేమిటొ అతనికి తెలిస్తే అతను మరోసారి నిష్చేష్టుడయ్యేవాడు. కానీ సుమతి లాంటి సౌందర్యమూర్తిని ఆ స్తితిలో చూసిన ఏ మగాడికైన కలిగే స్పందనలే ఇప్పుడు రఘులో కలుగుతున్నయి, కాని ఆమే అతని తల్లి అవటం వలన అతనికి ఆ విషయం అర్ధంకా వట్లేదు. అతను నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. కానీ అపుడే వెగం పుంజుకుంటున్న అతని పడుచు రక్తం, యవ్వనపు హౄదయం న్మాత్రం నిద్రపోలేదు, ఆ వయస్సులో అతనికి కలగాల్సిన అనుభూతిని అందివ్వటానికి, సహజమైన కోరికలు కలగటానికి అవి అతడిని సిద్దం చేస్తున్నయి.
———- ————– ———-
తెల్లారి లేచాక రఘు కి ముందు రాత్రి జరిగిన సంఘటన గుర్తుకు రాలేదు. కానీ అతను ఫ్రెష్ అప్ అవుతున్నప్పుడు అది గుర్తుకువచ్చింది. అతనికి కోపం, భధా రెండూ కలిగాయి, కానీ వీటితోపాటూ అతని సరీరంలోని రక్తం అంతా ఒక చోటికి పరుగులు పెట్టి సుతి మెత్తని ఆ అవయవాన్ని బలంగ చెయ్య సాగాయి. రఘు అలోచన్లో పడ్డాడు, “తనకు ఎందుకిలా అవుతోంది,” ఆ ప్రశ్న ఉదయించగానే అతని మనస్సులో తల్లి నిండైన ఎద సంపద సాక్షాత్కరించింది. అతను ఎంత వద్దు అనుకున్న ఆమె నిండైన ఎద పొంగులు అతని మస్తిష్కం నుంచి తొలిగిపోవట్లేదు. అతను స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి సుమతి అతనికి టిffఈన్ చేసిపెట్టింది. టిఫ్ఫిన్ వడ్డించివెళుతున్న తల్లి వైపు చశాడు అతను, ఒక పక్కగా తిరిగి ఉన్న సుమతి పైట కింద బ్లవుజులో దాగి ఉన్న ఎత్తూ అతని కంటబడ్డాయి. అతనికి అర్ధమవుతుంది. అతనికి తల్లి మీద కోరిక కలుగుతోంది. అతనేమీ మంచీ చెడూ తెలియని వాడు కాదు, కానీఇ ప్రవరఖ్యుడిననినా పడగొట్టే అంత అందమైన సుమతిని చూసాక ఎలాంటి మగవాడికైన నిగ్రహించుకొవటం కష్టమే. వంటగదిలోకి వెళుతున్న్న తల్లిని అలా చూస్తు ఉండిపోయాడు రఘు. అతని చుపులు తల్లి నునుపైన భుజాల మీద నుంచి జారి, వీపుని తాకుతూ, నడుము వంపులో చిక్కుకుని, అక్కడ నుంచి ఆమె విశాలమైన పిరుదుల మిదకి చెరుకున్నయి. అతను తల తిప్పుకున్నడు.
మధ్యాన్నం భోజనం వడ్డిస్తున్నప్పుడు వంగిన తల్లి మెడ కింద దేనికొసమో ఆశగా అతని చూపులు వెతికాయి. అతనికి తన తండ్రి కట్టిన మంగలసూత్రం కనిపించింది. దాని వెనుక పచ్చని పసిమి రంగులో ఉన్న సుమతి దేహాన్ని కప్పి ఉంచిన పవిట చెంగు ఉంది. అతని చూపులు తల్లి నడుము వంపులోకి జారి అక్కడ కొద్దిగ ఏర్పడ్డ నడుము మడతలలో చిక్కుకున్నయి. ఇల పడుతూ లేస్తూ అతను భొజనం కానిచ్చడు. తన గదిలోకి వెళ్ళడు. కొడుకు పర్ధ్యన్నంగా ఉండటం గమనించిన సుమతి “ఎమైంది నన్నా” అంటూ అలకరించిన “ఏమీ లేదు, కొంచెం తలనొప్పిగా ఉండి పడుకుంటే అదే పోతుందిలే ” అంటూ అతను తన గదిలోకి వెల్లిపోయాడు. అతనికి ఏమి చెయ్యలొ పాలుపొవట్లేదు. రాత్రి వ్యవహారం గురించి తల్లిని అడిగేద్దమని ఉంది కానీ అడగలేకపోతున్నడు. అలానే ఆ రోజంతా గడిచింది.
రాత్రి భోజనాలు అయ్యక అతను త్వరగా తన గదిలోకి వెళ్ళడు, అతనికి నిద్ర రావట్లేదు. రాత్రి 10:30 కి మళ్ళీ రాధాక్రిష్న వచ్చడు. అతనికీ సుమతికీ మధ్య చిన్న వదులాట. ఆమె వద్దని అతను కవాలనీ అన్ని రఘు చెవినపడుతూనే ఉన్నయి. చివరికి అతని పంతమే నెగ్గింది, సుమతిని తీసుకుని రాధాక్రిష్ణ గదిలోకి వెళ్ళడు. వద్దు వద్దు అన్న ఆడదానిని అంభవించేటప్పుడు మగవాడికి కసి, కోరిక ఎక్కువగా ఉంటాయి. సుమతిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముఖం మీద బలంగా ముద్దులుపెట్టుకుంటూ ఆమె దేహాన్ని నలిపేస్తున్నడు రధాక్రిష్న. అతని దూకుడుకి సుమతి నెమ్మదిగ చప్పుడు కాకుండా నిట్టూర్పులు విడుస్తూంది. ఇదంతా వింటున్న రఘు ఇంక ఆగలేకపోయాడు.
విసురుగా వెళ్ళి వాళ్ళ గది తలుపు తన్నాడు. ఆ చప్పుడుకి తలతిప్పి చూసిన రాధాక్రిష్న ఒక్క ఉదుటున సుమతి మీద నుచి లేచాడు. అతను అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న తన దుస్తులని ఒక చేత్తొ పట్టుకుని బయటకి పరిగెత్తడు. సుమతి ఇంకా మంచం మిదనే ఉంది. ఆమె కు ఎమి చెయ్యలో తెలియని స్తితిలో ఉంది. సుమతి పైట తొలిగించి ఉంది. కొద్దిగా తెరిచి ఉన్న బ్లవుజు లోపలి నుంచి ఆమె నిండైన ఎద సంపద తొంగి చూస్తూంది.
తల్ల్లి ముఖంలోకి కోపంగా, భధగా చుస్తున్న రఘుకి ఆమె చెంపల మీద నుంచి జారుతున్న ఒక చెమట బిందువు కనిపించింది. అది వెగంగా సుమతి చెంపలని దాటి ఆమె శంఖం లాంటి మెడ మీదకి చేరుకుని అక్కడ నుంచి ఆమె ఎద ఎత్తుల మధ్యన ఉన్న లోయలోకి జారిపోయింది. ఆ చెమట బిందువుని అనుసరించిన రఘు కళ్ళూ సుమతి ఎద పొంగులలో చుక్కుకున్నయి.
ఎన్నాళ్ళ నుంచి జరుగుతూంది ఇది, రఘు అడిగాడు, సుమతి అవమాన భారంతో, సిగ్గుతో మాట్లాడ లేకపోయింది. నిశ్శబ్దంగా కళ్ళు మూసికుని భాధని దిగమింగుకున్నది. కానీ ఆమెకి అంతలోనె ఎదో వెచ్చటి శ్వాస తన ఖంఠాన్ని తాకినట్లనిపించింది. ఆమె కళ్ళు తెరిచి చూసేలోపే రఘు పెదవులు సుమతి మెడ మీద పరుచుకున్నాయి. అతని ముఖం సుమతి మెడని అదుముతూ మరింత కిందకి దిగసాగింది. సుమతి కదలక మెదలక అలా ఉండిపోయింది.
రఘు తన ముఖాన్ని తల్లి కంఠానికి అదుముతూ ఆమె స్తన ద్వయం వైపు ప్రయాణించాడు. అతని చేతులు తల్లి భుజాలని ఒడిసి పట్టుకున్నాయి. అతని బలానికి సుమతి మంచం మీద పడింది. సుమతి మీద రఘు ఉన్నడు.అతని పెదవులు సుమతి ఎద పొంగుల వద్దకు చేరుకున్నయి. అతని రెండు చేతులూ తల్లి భుజాలని బలంగా అదిమి పట్టుకున్నాయి. అతను కోరికతొ కాలిపోతున్నాడు. రాత్రి చూసిన అమృత కలశాలని మళ్ళీ చూడాలని, వాటిని తడిమి పరవశించిపోవాలని అతను తాపత్రయపడుతున్నాడు. కానీ అతని తొందరకి సుమతి బ్లవుజు హుక్స్ అడ్డూపడుతున్నాయి. అతని కి సహనం చచ్చిపోయింది. తన రెండు చేతి వేళ్ళనీ తల్లి బ్లవుజు రెండు పక్కలకీ పోనించి బలంగా లాగాడు. ఒక్కొక్క హుక్కు ఫట్ ఫట్ మని చప్పుడు చేస్తూ ఊడి వచ్చాయి. ప్రతి హుక్కు ఊడినప్పుడు సుమతి నోటి వెంట హ్మ్మ్..హ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగులు వినిపించాయి. అతను తల్లి బ్లౌజుని ఆమె శరీరం నుంచి తప్పించాడు. తెల్లని బ్రా ఆమె కుచోన్నతూని పట్టి ఉంచింది.అతను ఆమె వీపు వెనుకకి చేతులుపోనించి బ్రా హుక్కు తప్పించాడు. ఎలాస్త్క్ బ్రా వదులైంది. సుమతి ఒక్కసారిగా ఉఇక్కిపడినట్లై గాలి పీల్చుకుంది. అతను తల్లి బ్రాని లాగేశాడు. నిండైన సుమతి ఎద ఎత్తులు, ఎలాంటి మగవాడినన్ని పిచ్చివాడిన చెయ్యగల ఆమె మధుర కలశాలు సాక్షాత్కరించాయి.
రఘు చేతులు సుమతి ఎద ఎత్తుల మీద పడ్డాయి. అతని చేతివేళ్ళు తల్లి వక్షోజాలను నలిపేస్తున్నాయి. తెల్లతి, నిండైన సుమతి ఎద సంపద రఘు కోరికకు తీవ్రంగా నైగిపోతుంది. అంతకంతకూ రఘు చేతులలో కోఇకా, బలం రెండూ పెరుగుతున్నాయి. అప్పతి వరకు కేవలం చేతివేళ్ళతో నలిపిన రఘు క్రమంగా తన చేతులతో తల్లి రొమ్ములను పత్తుకుని బలంగా కుమ్మసాగాదు.అతను తన రెందు రొమ్ములని చెతితో నొక్కుతో కుమ్ముతున్నప్పుదళ్ళా సుమతి బలంగా శ్వాస తీసుకోసాఇంది. తల్లి ఘాదంగా తీసుకుంతున్న స్వాస వలన ఆమె ఎద సంపద పొంగతం రఘు చేతులకి తెలుస్తూంది. అతను మరింత కోరికతో, సవాలు చేయబదిన మగతనంతో సుమతి అందాలపైన దాది చేస్తున్నడు. ఒకప్పుడు ఆ రొమ్ముపాలు తాగి ఎదిగిన బిద్దెనా అంత కసిగా అనుభవిస్తున్నదు ఆ అందాలని అని చుసినవారు ఎవరైన అనేలా అతను తల్లి రొమ్ములని రెందు చేతులా అనుభవిస్తున్నడు. రఘు చేతులలో ఘఢత పెరిగిన కొద్దీ సుమతికి తనని తాను అదుపు చేసుకోవతం కష్తమవుతుంది. ఆమె రెండు చేతులూ కొడుకు జబ్బలను ఇరువైపులా పత్తూని ఉన్నయి. రఘు సుమతిని నొక్కె నొక్కుల్లకి ఆ మంచం అప్పుదె కిర్రు కిర్రు మని చప్పుదు చెయసాగింది. రఘు మధ్య మధ్యలో ముందుకు వంగి సుమతి పెదవులు అందుకుంటున్నాడు. అతను తనపెదవులను అందుకుని ముద్దడుతున్నప్పుడు సుమతి కొడుకు పెదవుల తాకిడిని తత్తుకోవదానికి అతని తలని తన చేతితో గట్టిగా పత్తుకుని కంట్రోల్ చెయ్యతానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ ప్రయ్త్నంలో లయబద్దంగా కదులుతున్న సుమతి చేతి గాజులు రఘుకి కొత్త కోరికలను రాజేస్తున్నాయి. తనకు చిన్నప్పుడు పాలిచ్చి తన ఆకలి తీర్చి, రెండురోజుల ముందు నుంచీ తనను కవ్వించి, రెచ్చగొత్తి నిద్రలెకుందా చెసిన తల్లి ఎద సంపదని ఆ విధంగా సుమరు 40 నిముషాలు అనుభవించాక రఘు నెమ్మదిగా ఆమె మిగిలిన అందాల వైపుకు దృష్టి సారించాదు

ఇంకెంత సేపు చీకాలిరో దేవుడో నా పూకేమో జివ్వు – మొదటి భాగం

Telugu Sex Stories త్వరగా కానీయ్యవోయ్’ అరిచింది లతిక. ఒక్క నిమిషం ఉండు…ఇది సెట్ చేస్తున్నాగా’ బదులిచ్చాడు అర్జున్. లతిక, అర్జున్ ఇద్దరూ ఒక టీవీ చానెల్ లో పని చేస్తున్నారు. లతిక రిపోర్టర్, అర్జున్ ఫోటోగ్రాఫర్. ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఒక హోటల్ రూం నుండి ఎదురుగా ఉన్న మరో రూం లో జరుగుతున్న సంఘటన ను స్టింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా రికార్డ్ చేస్తున్నారు. ఎదురు రూం లో స్టీల్ దిగ్గజం మంత్రిలింగారెడ్డి కూర్చుని వున్నాడు. అతని ఎదురుగా కొన్ని నోట్ల కట్టలు ఉన్నాయి. అదంతా రికార్డ్ చేసింది లతిక.

++++

మరుసటి రోజు మంత్రి స్టీల్ కంపెనీ లంచం స్కాం లో ఇరుక్కుంది అన్న వార్త దేశం లో పాకిపోయింది. దెబ్బకి ఆ కంపెనీ షేర్లు పడిపోయాయి. కంపెనీ యజమాని మంత్రిలింగారెడ్డి అరభై ఏళ్ళ మేధావి. వెంటనే కంపెనీ సీ ఈ వో ని పిలిచి తనే కావాలని అటువంటి పని చేయించానని ఒప్పుకో మని చెప్పాడు. అతను అనుమానంగా చూసాడు. ‘నువ్వు ఈ చిన్న పని చేస్తే నీకు జీవితాంతం జీతం ఇస్తాను, పని చెయ్యకుండా’ అన్నాడు. అతను ఒప్పుకున్నాడు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ విషయం చెప్పగానే అతన్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళారు. కంపెనీ బయటపడింది.

కానీ మంత్రిలింగారెడ్డి ఆ న్యూస్ చానెల్ లో ఆరా తీసి లతిక ను కనుక్కున్నాడు. ఆమెకి ఫోన్ చేసి, ‘నేను మంత్రి స్టీల్ కంపెనీ మంత్రి రామరామలింగాన్ని. నీతో మాట్లాడాలి. ఎక్కడ కలుస్తావ్?’ అని అడిగాడు. ముందు ఆశ్చర్య పోయినా, తరువాత ‘ఇంకేమైనా న్యూస్ దొరుకుతుందేమో’ అని ఆ రోజు సాయంత్రమే మంత్రి రామలింగాన్ని కలిసింది, సిటీ లోని అతి ఖరీదైన హోటల్ లో. మంత్రిలింగారెడ్డి పేరు అలా వుంది కానీ మనిషి చాలా హ్యాండ్ సం గా ఉంటాడు. ఆరడుగుల ఎత్తూ, మంచి రంగూ, లేత మొహమూ…అటు కార్పోరేట్ ప్రపంచాన్నీ, ఇటు ఆడాళ్ళ మనసుల్నీ దోచే రకం గా కనిపిస్తాడు. లతిక కూడా అందగత్తె. చూడటానికి కాస్త రంగు తక్కువే అయినా మోహం మంచి కళ గలది. ఇక ఆమె షేపులు చూస్తే ఎవరికైనా నిలబడి చూడాలనిపిస్తుంది. పైగా ఆమె చేసే వ్రుత్తి కోసం ఎప్పుడూ జీన్స్, పొట్టి షర్ట్ వేసుకోవడం వలన ఆమె పిచ్చేక్కించే అందాలు ఇంకా బాగా కనిపిస్తాయి. ఆ రోజు ఆమె లో నెక్ టీ షర్ట్ , లో వేయిస్ట్ జీన్స్ తో కాలేజ్ పిల్ల లా తయారై వచ్చింది. మంత్రిలింగారెడ్డి మాత్రం కార్పోరేట్ సూట్ లో వచ్చాడు.

పరిచయాల తరువాత మంత్రి లింగారెడ్డి అన్నాడు ‘జర్నలిస్ట్ అంటే నీ లా ఉంటారని మాత్రం అనుకోలేదు. నువ్వు ఇంకా కాలేజ్ అమ్మయిలాగే ఉన్నావు.’

థాంక్స్ అంది లతిక. ‘ఎందుకు నన్ను కలవాలనుకున్నారు?’

‘నా కంపెనీ ని భ్రస్టు పట్టించినందుకు నాకేమీ కోపం లేదు. ఈ ఫీల్డ్ లో అటువంటివన్నీ మామూలే. కానీ నీ బోల్డ్ నెస్, ధైర్యం నాకు నచ్చాయి. నీ లాటి వాళ్ళు నా కంపెనీకి పని చేస్తే నాకు మంచిది. అందుకే పిలిచాను’ అన్నాడు.

‘అంటే’ అనుమానంగా అడిగింది లతిక.

‘నీకు నెలకి లక్ష జీతం, కారు, బంగాళా..ఇతర వసతులు ఇస్తాను. నా స్పెషల్ పీ యే గా ఉంటావా?’

లతిక కి షాక్ కొట్టినంత పనయ్యింది. నెలకి లక్ష…టీ వీ చానెల్ లో ఏం డీ కి కూడా అంత రాదేమో. పైగా దేశం లో అతి పెద్ద స్టీల్ కంపెనీ లో యజమానికి స్పెషల్ పీ యే. ఇక కాదనడానికి కారణం ఏదీ దొరకలేదు. ఒప్పుకుంది.

‘థాంక్స్, రేపే వచ్చి జాయిన్ అవ్వు. ఎల్లుండే మనం మలేసియా వెళ్తున్నాం’ అన్నాడు మంత్రి లింగారెడ్డి లేస్తూ.

లతిక కి గాలిలో తెలుతున్నట్టు అనిపించింది. ఇన్ని అద్రుష్టాలా?

మలేసియా లో బాస్, తను వేరు వేరు రూం లలో దిగారు. ఆ రోజు మధ్యాన్నం వరకూ ఒక మీటింగ్. ఆ తరువాత సాయంత్రం ఇంకో మీటింగ్. అవన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఇద్దరూ మళ్ళీ హోటల్ కి చేరారు. లతిక బాగా అలిసిపోయింది. వెళ్లి స్నానం చేసి వచ్చే సరికి బాస్ ఫోన్. ‘సర్’ అంది ఫోన్ ఎత్తి. ‘ఏం చేస్తున్నావ్?’

‘నతింగ్ సర్, ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాను’

‘మ్మ్…అయితే నేను ఇప్పుడే నిన్ను చూడాలి అన్నమాట’

‘సర్?!’

‘అదే, ఇప్పుడైతే నువ్వు ఫ్రెష్ గా ఉంటావు గా….ఐయాం కమింగ్ దేర్. డోంట్ గెట్ డ్రెస్డ్’

బాస్ మాటలకి మతి పోయింది. ఇంత బిజినెస్ మాన్ కూడా ఇంత రొమాంటిక్ గా ఉంటాడా? ఫోన్ పెట్టి ఇటు తిరిగే లోపలే తలుపు మీద నాక్ చేసిన శబ్దం. లతిక అలాగే టవల్ చుట్టుకునే వెళ్లి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా బాస్. నేరుగా లోపలి వచ్చేసాడు. తను వెనక తలుపు వేసింది. బాస్ వెంటనే ఆమె వైపు తిరిగి, కింద నుండి పై వరకూ చూసి, ‘వావ్. నేను ఎన్నో చూసాను గానీ ఇటువంటి అందాన్ని చూడలేదు. నాకు కావలసిన దాన్ని నేను సొంతం చేసుకోడానికే ట్రై చేస్తాను.’ అంటూ లతిక ఒంటి మీద టవల్ లాగేశాడు.

లతిక అలాగే టవల్ చుట్టుకునే వెళ్లి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా బాస్. నేరుగా లోపలి వచ్చేసాడు. తను వెనక తలుపు వేసింది. బాస్ వెంటనే ఆమె వైపు తిరిగి, కింద నుండి పై వరకూ చూసి, ‘వావ్. నేను ఎన్నో చూసాను గానీ ఇటువంటి అందాన్ని చూడలేదు. నాకు కావలసిన దాన్ని నేను సొంతం చేసుకోడానికే ట్రై చేస్తాను.’ అంటూ లతిక ఒంటి మీద టవల్ లాగేశాడు.

లతిక గబుక్కున అటు స్తనాలూ, ఇటు మర్మాంగమూ ఒకే సారి చేతులతో కప్పు కోవడానికి ఇబ్బంది పడింది. అది చూసి బాస్, ‘ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నావ్. ఒక్క సారి మొత్తం గా చూపించెయ్’ అన్నాడు. బాస్ అడిగితె కాదనేది ఏముంది, పైగా అతను తనకు ఎంతో మేలు చేసిన వ్యక్తీ.

నెమ్మదిగా లతిక ఒంటి మీద నుండి చేతులు తీసేసింది. బాస్ కి మతి పోయింది. ఇంతకాలమూ స్మార్ట్ స్కర్ట్ కింద ఇంత అందాలు దాక్కున్నాయా అనుకున్నాడు. ఆ సళ్ళు చూస్తుంటే ఏ ప్లేబాయ్ మాగజీన్ లో నో మోడల్ లా వుంది. గుండ్రంగా, నిండుగా, స్టిఫ్ గా,,,వాటి మధ్యలో నల్లని చింత గింజ అంత బొడిపెలు…దీన్ని చానెల్ హెడ్ దెంగ లేదేమో అనుకున్నాడు. సన్నని నడుము మధ్యలో లోతైన బొడ్డు. వీలుంటే అందులోనే పెట్టేయ్య వచ్చు. కింద తొడల మధ్య నీట్ గా షేవ్ చేసి అసలు అక్కడ బొచ్చు ఉండనే ఉండదు అన్నట్టు గా వుంది. కచ్చితంగా ఈ అమ్మాయి మోడల్ గా బాగా పనికివస్తుంది అనుకున్నాడు మంత్రిలింగారెడ్డి.

‘యు ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ డాళింగ్’ అంటూ ఆమెను తన చేతులలో బంధించాడు. లతిక కూడా ఎటువంటి రెసిస్టన్స్ లేకుండా అతని బాహువులలో ఒదిగిపోయింది.

మంత్రి రామలింగారెడ్డి నెమ్మదిగా లతిక పెదాలను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. తొనలను వోలిచినట్టు సున్నితంగా ఆమె పెదాలను విడదీసి, ఆమె నోట్లో తన నాలుకను జోనిపాడు.లతిక కి ఇది కొత్తగా ఉంది. తనను చానెల్ హెడ్, తనతో పనిచేసే ఫోటోగ్రాఫర్ అర్జున్, ఇంకా ఒకరిద్దరు కేలకాలని చూసారు కానీ కుదరలేదు. చానెల్ హెడ్ ముసలోడు. బాగా పూకు పిచ్చి. కనిపించిన ఆడదాన్ని వదలడని పేరు. అయినా ఇత పొట్ట వేసుకుని చూడటానికి అసహ్యంగా ఉండే అతనికి అసలు విషయం లేదని కూడా అంటారు. ఊరికే సళ్ళు నొక్కి, పూకు నొక్కి పంపిస్తాడని, అప్పటికీ మూడ్ వుంటే సుల్లి చీకిస్తాడని అంటారు. ఒకటి రెండు సార్లు తననీ రమ్మన్నాడు కానీ ఏవో అర్జంట్ అసైన్మెంట్లు ఉండటం తో అతనే వద్దు అన్నాడు.

ఇక అర్జున్ తో రోజూ వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇద్దరికీ కాస్త చనువు. వీళ్ళిద్దరూ వేసుకున్నారనే పుకారు కూడా వుంది. మీడియా లో ఇటువంటివి మామూలే. మడి కట్టుకు కూర్చున్దామంటే కుదరదు. సినిమా ఫీల్డ్ కంటే ఇందులోనే ఇటువంటి దూల దంపుడు కార్యక్రమాలు ఎక్కువ. అర్జున్ కూడా లతికతో చనువుగా మాట్లాడతాడు, సెక్స్ జోకులు వినిపిస్తాడు కానీ ఎప్పుడూ వీరిద్దరికీ వేసుకోడానికి వీలు కలగలేదు.

అంటే మొత్తానికి లతిక కి ఇంకా పూకు పువ్వు విడల లేడు. కానీ ఆఫీస్ లో మాటలు, చేష్టలు బట్టి అసలు కథ ఎప్పుడు మొదలౌతుందా అని తనకీ ఆశగా ఉంది. ఇప్పుడు దేశం లో నే నెంబర్ వన్ బిజినెస్ టైకూన్ తో తను ఒంటరిగా…ఓహ్..తలచుకుంటేనే త్రిల్ గా ఉంది లతిక కి.

రామలింగారెడ్డి లతిక నోరు ని జుర్రెసుకున్తున్నాడు. లతిక చేతులు అతని వీపుని పట్టుకున్నాయి. అతని చేతులు ఆమె మొహాన్ని పట్టుకున్నాయి. ఆమె గుండ్రటి పాలిండ్లు అతని పల్చటి ఆరో షర్ట్ ని అతని చేస్త కి నొక్కుతున్నాయి. అతను నెమ్మదిగా ఒక చేతిని ఆమె నగ్న పిరుదుల వైపు కదిపాడు. అరచేతిని ఆమె నున్నని, గుండ్రటి పిర్ర పై కదుపుతుంటే ఆమెకు ఎక్కడో జువ్వు మంది. అతను తన పొడవాటి వేళ్ళను ఆమె పిర్రల సందులోకి దూర్చాడు. అతని వెలికి ఆమె గుద్ద బొక్క తగిలింది. నెమ్మదిగా అతని వేలు అందులోకి పోనిచ్చాడు. ఆమె ప్రాణాలు కొట్టుకున్నాయి. ఆమె కౌగిలి ఇంకా గట్టిగా బిగిసింది. అప్పుడు తెలిసింది తన బొడ్డు పై ఏదో తగులుతున్నట్టు. గట్టిగా,,,అతని జంభం. ఒక చెయ్యి తీసి అక్కడ వేసింది. ఆమె చిన్న చేతులకి అది సరిపోలేదు. పైగా అది చాలా గట్టిగా ఉంది, నొక్కినా అతనికి ఏమీ ఐనట్టు కనిపించలేదు.

రామలింగారెడ్డి నెమ్మదిగా ఆమెను కౌగిలి నుండి విడిపించి, బెడ్ వైపు నడుస్తూ ఆమెను చంకలో ఇముడ్చుకున్నాడు. ఆమె కళ్ళు అతని పాంట్ లోని టెంట్ పై పడ్డాయి. అమ్మో…లోపల ఏదైనా వస్తువు దాచాడా అన్నట్టు ఉంది అది. ఇంకొంచెం అయితే పాంట్ చిరిగి పోతుందేమో. అతను బెడ్ మీద వాలిపోయాడు. ఆమె ఏం చేయాలో అర్ధం అయ్యింది. లతిక నెమ్మదిగా అతని పైకి ఎక్కి, అతని షర్ట్ బటన్లు విప్పడం మొదలెట్టింది. అతను తన రెండు చేతులనూ తల కింద పెట్టి, ఆమెనే చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆమె కాస్త సిగ్గు పడి తల దించుకుంది. ‘ఇంకా సిగ్గెందుకు లతికా. లైఫ్ ఇస్ టు ఎంజాయ్. యు బెటర్ ఎంజాయ్’ అన్నాడు, ఒక చెయ్యి తీసి ఆమె సన్ను ని పట్టుకుంటూ.

రామలింగారెడ్డి నెమ్మదిగా ఆమెను కౌగిలి నుండి విడిపించి, బెడ్ వైపు నడుస్తూ ఆమెను చంకలో ఇముడ్చుకున్నాడు. ఆమె కళ్ళు అతని పాంట్ లోని టెంట్ పై పడ్డాయి. అమ్మో…లోపల ఏదైనా వస్తువు దాచాడా అన్నట్టు ఉంది అది. ఇంకొంచెం అయితే పాంట్ చిరిగి పోతుందేమో. అతను బెడ్ మీద వాలిపోయాడు. ఆమె ఏం చేయాలో అర్ధం అయ్యింది. లతిక నెమ్మదిగా అతని పైకి ఎక్కి, అతని షర్ట్ బటన్లు విప్పడం మొదలెట్టింది. అతను తన రెండు చేతులనూ తల కింద పెట్టి, ఆమెనే చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆమె కాస్త సిగ్గు పడి తల దించుకుంది. ‘ఇంకా సిగ్గెందుకు లతికా. లైఫ్ ఇస్ టు ఎంజాయ్. యు బెటర్ ఎంజాయ్’ అన్నాడు, ఒక చెయ్యి తీసి ఆమె సన్ను ని పట్టుకుంటూ.

ఇక చదవండి..

లతిక అలాగే కిందకు జరిగి అతని షర్ట్ మొత్తం విప్పేసింది. వయసు లో ఉన్న కుర్రాడి బాడీ లా ఉంది అతని బాడీ. రోజూ వర్క్ అవుట్ లు చేస్తాడు కాబోలు మాంచి ఫిట్ గా ఉంది. ఇంత కూడా కొవ్వు లేదు. ఎందుకో లతిక కి ఆమె మాజీ బాస్ గుర్తుకు వచ్చాడు. బట్ట తల, ఎత్తు పళ్ళు, బాన పొట్ట…

మంత్రిలింగారెడ్డి బొడ్డు కింద సన్నని వెంట్రుకల వరస మొదలై అలా అలా కిందకి వెళ్తోంది. లతిక అతని పాంట్ విప్పింది. జిప్ లాగి చూస్తే ఆ వెంట్రుకల వరస ఇంకా కిందకి వెళ్లి, జాకీ డ్రాయర్ లో మాయమైంది. తెల్లని శరీరం పై నూనూగు వెంటుకలు చూడటానికి భలే ఉన్నాయి. తొందర తొందర గా లతిక అతని పాంట్ లాగేసింది. బలమైన తొడలు, గట్టి పిక్కలు. మొత్తానికి పేరు మంత్రి లింగమే అయినా గ్రీక్ విగ్రహం లా ఉన్నాడు బాస్. నల్లటి డ్రాయర్ ని గుడారం లా పైకి లేపిన సామగ్రి ని చూడటానికి లతిక తహ తహ లాడుతోంది. నెమ్మదిగా ఎడమ చెయ్యి అతని డ్రాయర్ మీద వేసింది. వెచ్చగా తగిలింది. అతనే కావాలని చేసాడో, అదే కదిలిందో గానీ ఆమె చెయ్యి కింద అతను సుల్లి పైకీ కిందకీ కదులు తున్నట్టు ఉంది. ఆమె వెంటనే చెయ్యి తీసేసింది. అతను తల కాస్త పైకి లేపి, ‘వాట్ హాపెండ్?’ అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె అతని గూటం వైపే చూస్తోంది. అతను దాన్ని లేపి లేపి ఆడిస్తున్నాడు. అతను నవ్వుతూ…’ఓపెన్ ది పాక్’ అన్నాడు. ఆమె నెమ్మదిగా అతని డ్రాయర్ ని కిందకి లాగింది. ఒక్కసారిగా అతని నిగడ దన్నిన మొడ్డ స్ప్రింగ్ లా పైకి తన్నిపెట్టి నిలబడింది. ఆశ్చర్యం తో లతిక నోరు తెరుచుకుంది. చిన్న పిల్లోడి కాలులా వుంది…దీన్ని పూకు లో దూర్చుకోవడం అయ్యే పనేనా? భయంగా అతని వైపు చూసింది. అతను నవ్వుతూనే, ‘గో ఆహేడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్స్.’ అన్నాడు.

ఆమె భయం భయం గా అతని కడ్డీ లాటి మెండాన్ని చేత్తో పట్టుకుంది. ఆమె అరచేతిలో అది సగం కూడా ఇమడలేదు. ఇది ముసలి మొడ్డ లేక గాడిద మొడ్డ అనుకుంటూ, వీడిగి60లో ఇలా ఉందంటే, 20 లలో ఎలా ఉండేదో. ఓహ్ మై గాడ్ అనుకుంటుండగానే, పైగా బుసలు కొడుతున్నట్టు ఊగుతోంది. దాని చివర ఎర్రటి గుండు కనిపిస్తోంది. ఆ గుండు మధ్య చీలిక మెరుస్తోంది. ‘కమాన్ కిస్ ఇట్’ బాస్ అరిచాడు. ఆటోమేటిక్ గా ఆమె తల కిందకి దిగి, నోరు సుల్లి గుండుని ముద్దు పెట్టుకుంది. ‘ఆ…నాట్ డ్రై కిస్…కమాన్ బెబే…’ అన్నాడు బాస్ అసంప్త్రుప్తి గా.

ఆమె నోరు తెరిచి, అది నోట్లో పడుతుందా లేదా అన్న అనుమానంతో నే గుండును నోట్లో పెట్టుకుంది. అది నోటికి వెచ్చగా తగిలింది. ఆమె తడి నోరు దానిపై మూసుకోగానే అతను హాయిగా మూలిగాడు. ‘ఎస్స్ …ఎస్స్…బెబే…సక్ ఇట్…సక్ ఇట్ యూ బిచ్…’ అతను రెచ్చిపోతున్నాడు. లతిక నెమ్మదిగా సుల్లి గుండు ను చీకడం మొదలెట్టింది. ఐస్క్రీం చీకినట్టు చీకుతోంది. ఆమెకి ఏమీ అనిపించలేదు గానీ అతనికి మాత్రం భలే బాగున్నట్టు తెలుస్తోంది. అతని అరుపులూ, మూల్గులూ పెరుగుతుంటే. ఆమె క్రమ క్రమంగా అతని సుల్లిని ఎక్కువ ఎక్కువ నోట్లో పెట్టుకుంటోంది. సగం వరకే వెళ్తోంది. మొత్తం మింగడం కాని పని అని అర్ధం అయ్యింది ఆమెకి.

ఆమె అలా చీకుతుంటే, అతని చెయ్యి ఆమె గుద్ద కింద నుండి ఆమె పూకు ని కేలుకుతోంది. ఆమెకి తడి ఊరుతోంది. ఇంకెంత సేపు చీకాలిరో దేవుడో…నా పూకేమో జివ్వు జివ్వు మంటోంది…దాని సంగతి ఎప్పుడు చూస్తాడో వీడు…అనుకుంది. అతని చెయ్యి వేలు ఆమె పూకు లోని బొడిపె ను ఆడిస్తోంది. ఆమెకు ఒంట్లో కంపనాలు మొదలయ్యాయి. ఆమె పూకు లోని తడి రసం అతని వేలు మీదకు కారింది. అతను వేలు తీసి, ఆమెను రెండు చేతులతో ఎత్తి నెమ్మదిగా తన పొట్ట మీద కూర్చో బెట్టుకున్నాడు. అతని నడుము కు అటూ ఇటూ కాళ్ళు వేసుకోవడం వలన ఆమె పూకు పెదాలు బాగా తెరుచుకుని వున్నాయి. అతను ఆమెను నెమ్మదిగా వెనక్కు, అతని సుల్లి పైకి జరిపాడు. ఒక చేత్తో అతనే అతని సుల్లిని పట్టుకుని, ఆమె పూకు లోకి, కింద నుండీ దోపేసాడు. అంత లావు సుల్లి ఆమె పూకులోకి వెళ్ళడానికి కష్టపడింది. గుండు వరకూ వెళ్లి ఆగిపోతోంది. రెండు మూడు సార్లు తొయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ వెళ్ళలేదు. సుదకి నొప్పి. ఇక లాభం లేదనుకుని, ఆమెనుఅలాగే మంచం పైకి దొర్లించి, ఆమె పైకి రామలింగారెడ్డి దొర్లాడు, అతని రామలింగారెడ్డి పట్టుకుని.

అంత లావు సుల్లి ఆమె పూకులోకి వెళ్ళడానికి కష్టపడింది. గుండు వరకూ వెళ్లి ఆగిపోతోంది. రెండు మూడు సార్లు తొయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు కానీ వెళ్ళలేదు. సుదకి నొప్పి. ఇక లాభం లేదనుకుని, ఆమెనుఅలాగే మంచం పైకి దొర్లించి, ఆమె పైకి రామలింగారెడ్డి దొర్లాడు, అతని రామలింగారెడ్డి పట్టుకుని.

ఇక చదవండి…

ఆమె కాళ్ళను పైకి మడిచాడు. పూకుని అరచేత్తో రుద్ది, అతని జంభాన్ని పట్టుకుని ఆమె మదన మందిర ప్రవేశం కానిచ్చాడు. ఈ సారి అతని మొడ్డ కాస్త నెమ్మదిగా అయినా స్మూత్ గా ఆమె కుత్త లోకి దూరింది. ఆమెకు నొప్పి, సుఖం రెండూ కలిసి వచ్చాయి…’ఆహ్…’ అంది. అతను ముందు నెమ్మదిగా నే తోసాడు. కానీ పోను పోను స్పీడ్ పెంచాడు. లతిక కి పూకు లోపల అరుగు తున్నట్టు అనిపిస్తోంది. కానీ సుఖం, హాయి పెరుగుతూ మజా గా వుంది. ఆమె తన సళ్ళను తనే పిసుక్కుంటూ ఆహ్ ఓహ్ ఊ అంటూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. మంత్రిలింగారెడ్డి పూకులో షాకులు కురిపిస్తున్నాడు. అతనికి లతిక ది మొదటి పూకు కాదు. అతను చిన్నప్పుడే — అంటే స్కూల్ లో చదువుకునే రోజుల్లోనే ఇంటికి ట్యూషన్ చెప్పడానికి వచ్చిన టీచర్ ని వాయించి వదిలాడు. ఆ తరువాత అతను ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు డబ్బు పడేసి దెంగడం మొదలెట్టాడు. మంత్రి రామలింగారెడ్డి లతిక ఒక కాలు పైకెత్తి పట్టుకుని మరీ రామలింగాన్ని ఆమె యోని లో జోనుపుతున్నాడు. ఆమె ఒళ్ళంతా హాయిగా అనిపిస్తోంది. అలా అతను అరగంట దెంగి లతిక పూకులోనే కార్చేసుకున్నాడు. అప్పటికి లతికకు మూడు సార్లు అయిపొయింది. దెంగడం లో సుఖాన్ని ఆమె తోలి సారి గ్రహించింది. ఇక వీలైనన్ని సార్లు బాస్ తో దెబ్బ వేయించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.

సుల్లి మొత్తం రసం కార్చేసుకున్నాక రామలింగారెడ్డి తన రామలింగాన్ని లతిక బొక్క లో నుండి బయటికి తీసాడు. మొత్తం కక్కినంక కూడా అది ఇంకా లావుగా నే వుంది. ఆమె ప్రేమతో రామలింగాన్ని వాటేసుకుంది. రామలింగారెడ్డి ఆమెను పక్కకు నెమ్మదిగా తోసి, ‘గెట్ రెడీ’ అన్నాడు, లేస్తూ. ఆమె కాస్త చిన్నబుచ్చుకున్నా వెంటనే వెళ్లి బాత్రూం లో స్నానం చేసి వచ్చింది. వచ్చే సరికే రామలింగారెడ్డి లేడు