చీ ఎంటి పాని ఇది నొట్లొ ఎవరైనా కారుస్తారా అంటూ మొహం చిక్లించింద

Telugu sex stories

చీ ఎంటి పాని ఇది నొట్లొ ఎవరైనా కారుస్తారా అంటూ మొహం చిక్లించింది.కారిపొసెసరికి పనింద్ర మొడ్డ చిన్నగా అవుతుంది.సారి ప్రియా మొదటిసారి కదా ఎదొ అయిపొయింది అని లేచి టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు.స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చాడు.తరువాత ప్రియా ఇంకొ టవల్ తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లింది.ప్రియా స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చింది.బెడ్ మీద చూస్తె పనింద్ర టవల్ తీసెసి తల వెనక చేతులని పెట్టుకొని పడుకొని ప్రియా వైపు చూస్తున్నాడు.ఎయ్ ఎంటది కనీసం టవల్ కట్టుకొవచ్చు కదా అని అడిగింది.పనింద్ర బెడ్ దిగి ప్రియా దగ్గరకి వెల్లి టవల్ లాగెస్సాడు.ప్రియాని కింది నుండి పై వరకు చూసాడు గుడ్రటి సన్నులు చిన్న ముచ్చికలు వాటి చుట్టు పింకిష్ వలయాలు.సన్నని నడుము
సిడిగుండాన్ని తలపించె బొడ్డు ఇంకా కిందికి వెల్తె తెల్లటి తొడలు.అసలు ఎక్కడ కుడా పెళ్ళి అయింది అనటానికి గుర్తులు లేవు.అబ్బా తినెసెలా ఎంటా చూపులు అంది ప్రియా.ప్రియాని అలా చూసెసరికి మల్లి పనింద్ర మొడ్డ ప్రాణం పొసుకుంటుంది.ప్రియాని బెడ్ మీదకి తొసాడు.ప్రియా కాళ్ళని బెడ్ మీద పెట్టి కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని ప్రియా కాళ్ళని బాగా చాపాడు.స్నానం చేసి వచ్చెసరికి ప్రియా పూకు కొంచేం తడితొ మెరుస్తుంది.వంగి తన నాలుకతొ ప్రియా పూకు మీద పైకి కిందకి రాసాడు.అబ్బా పాని మల్లి మొదలుపెట్టావా చంపుతున్నావు పాని హ్ హ్ స్ స్ స్ పాని మెల్లిగా అంటూ పనింద్ర తలని పట్టుకొని తన పూకుకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర తన వేళ్ళతొ పూకు పెదాలని విడదీసి తన నాలుకని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ నాలుకని పూకు లొపలికి తొసి నాకున్నాడు.పన నాలుకతొ ప్రియా పూకులొ పక్కలకి పైకి కిందికి తిప్పుతూ పూకు గొడలని తడుముతున్నాడు.
హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ఎప్పుడు చూడని స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావు కదా పాని స్ మెల్లిగా కొరకకు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తన నాలుకతొ ప్రియా పూకు గొడలని తడుముతూ ప్రియా పూకు పెదాలని చిన్నగా కొరుకుతున్నాడు.ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.పనింద్ర నాకుతూ పైకి వెల్లి బొడ్డు చుట్టు నాకుతున్నాడు బొడ్డు లొకి నాలుకని తొసి నాకుతున్నాడు.పాని మెల్లిగా ప్లీస్ హమ్మా ఎదెదొ చేస్తున్నావు అసలు ఇలంటి సుకం తెలీదు నాకు అబ్బా ప్లీస్ అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా బొడ్డు నుండి కడుము మీద నాకుతూ సన్నుల వరకు వెల్లాడు సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నాలుకతొ తడుముతున్నాడు.
ఒక సన్నుని పిసుకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.హ్ స్ పాని పిసుకు బాగా పిసుకు పాని ఎలా తెలుసు నీకు ఇవన్ని హ్ స్ స్ మెల్లిగా అబ్బా కొరకకు ప్లీస్ పాని కొరకకు అంటూ పనింద్ర తలని తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు ఒక చేతిని ప్రియా పూకు మీద వేసి రుద్దుతున్నాడు.పాని మెల్లిగా అలాగె ఇంకా చేయు పాని స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ చంపుతున్నావు పాని మెల్లిగా అంటుంది.పనింద్ర పైకి వెల్లి ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.ఇద్దరు ఒకరి పెదాలని ఒకరు చీక్కూంటున్నారు.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ ఒక చేతితొ సన్నుని పిసుకుతూ ఇంకొ చేతితొ పూకు మీద రుద్దుతున్నాడు.ప్రియాకి స్వర్గంలొ తెలుతున్నట్టు ఉంది.తన చేతులతొ పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని చీకుతుంది తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర ప్రియా నాలుకని చీకుతున్నాడు.
మల్లి తన నాలుకని వెనుకకి తీసుకొగానె తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసాడు.ప్రియా పనింద్ర నాలుకని చీకుతుంది.పనింద్ర తన చేతి వేళ్ళని ప్రియా పూకులొకి తొసి ఆడిస్తున్నాడు.ప్రియాని వదలకుండా సన్నుని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాడు వేళ్ళని పూకులొ ఆడిస్తున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర పెదవిని కొరికింది.పనింద్ర వెంటనె ప్రియా పెదవిని పంటితొ పట్టుకొని కొరికి లాగి వదిలాడు.ప్రియా ఎదొ అనెలొపు మల్లి ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసి ప్రియా నాలుకతొ ఆడుతున్నాడు.పనింద్ర తన వేళ్ళని పూకులొ ఆడిస్తూ బొటన వేలితొ ప్రియా క్లిట్ టచ్ చేసాడు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ప్రియా అదిరింది.పనింద్ర ప్రియా రెబ్డు పెదాలని మార్చి మార్చి చికుతూ సన్నులని మార్చి మార్చి గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.ప్రియా నొటి నుండి మాట రాకుండా తన నొటిని మూసి ప్రియా పెదాలని చీకుతున్నాడు.రూం మ్*చ్ మ్*చ్ మ్*చ్ అనె సౌండ్ రీ సౌండ్ అవుతుంది.

పనింద్ర తన వేళ్ళని ప్రియా పూకులొ స్పీడ్ గా ఆడిస్తూ ప్రియా గొల్లిని రుద్దుతున్నాడు.ప్రియా ఆపుకొలేకా కార్చేసింది.పనింద్ర ప్రియాన్ పెదాలని వదిలాడు తన వేళ్ళకి అంటిని పెదాలని చీకుతున్నాడు.ప్రియా ఆయస పడుతుంది అబ్బా పాని ఎంటి రా అసలు పెదాలని వదలలేదు అంది కత్రీనా పెదాల లాగ టెంటింగా ఉన్నాయి అన్నడు.అసలు పెట్టకుండానె రెండు సార్లు కార్పించావు నిజం చెప్పు ఎంత మందితొ చేసావు అని అడిగింది.నిజం నువె ఫస్ట్ అన్నాడు.ప్రియా పనింద్ర తలని పట్టుకొని లాక్కొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టింది.పనింద్ర ప్రియా మీదకి ఎక్కాడు.ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ తన నడుముని పైకి లేపి తన మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తున్నాడు.అబ్బా ఇక నావళ్ళ కాదు పాని పెట్టు లొపలికి అంది.పనింద్ర సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని పెదాలతొ నలుపుతున్నాడు.పెట్టు లొపలికి నేను ఆగలేను అంది.పనింద్ర మెల్లిగా తన నడుముని
కిందికి దించుతున్నాడు పనింద్ర మొడ్డ లొపలికి వెల్లడం లేదు ప్రియా పూకు పెదాలని విడదీసి తన మొడ్డని మెల్లిగా లొపలికి తొస్తున్నాడు.అబ్బా మెల్లిగా నొస్తుంది అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతూ తన నడుముని కిందికి దించుతూ పైకి లేపుతున్నాడు పనింద్ర మొడ్డ చాలా బిగుతుగా లొపలికి దిగుతుంది.పనింద్ర పెళ్ళి అయినదానిని దెంగుతున్నట్టు లేదు కి కన్నె పిల్లని దెంగుతున్నట్టు ఉంది.ప్రియా పనింద్ర చ్ట్టూ చేతులని వేసి పాని మల్లిగా నొస్తుంది అబ్బా పాని హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా నొస్తుంది అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర మెల్లిగా దించుతూ తన సగం మొడ్డని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు తన మొడ్డని కొంచెం పైకి లాగి ఒక స్పీడ్ స్ట్రొక్ ఇచ్చాడు తన మొడ్డ ఖొంచెం లొపలికి దిగింది అమ్మా అని ఒక్కసారిగా అరిచింది.పనింద్ర మల్లి తన నడుముని పైకి లేపి మల్లి ఒకెసారి కిందకి తొసాడు పనింద్ర మొడ్డ మొత్తం పూకులొకి దిగింది.ప్రియా మల్లి అరిచి పనింద్ర వీపు మీద కొట్టింది.పనింద్ర తన మొడ్డని అలాగె ప్రియా పూకులొ ఉంచాడు.ప్రియా కళ్ళలొకి చూసాడు ప్రియా కళ్ళ నుండి నీళ్ళు కారుతున్నాయి.పనింద్ర ప్రియా కన్నీళ్ళని తుడిచాడు.నీకు పెళ్ళి అయింది కదా ఇంకా నీది టైట్ గా ఉన్నది అని అడిగాడు.
రెండు సంవత్సరాలు అయింది చేసుకొని అంది కొంచెం వనుకుతున్న గొంతుతొ అదెంటి అని అడిగాడు.అవన్ని తరువాత చెప్తాను అంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ మెల్లిగా తన నడుముని పైకి లేపి మల్లి కిందకి దించుతూ దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు.ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.పనింద్ర కొంచెం పైకి లేచి ప్రియా పూకు దెంగుతున్నాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ తొయ్యు ఇంకా లొపలికి పాని నిజంగా స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావు పాని హ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ అరుస్తుంది.పనింద్ర ప్రియా సన్నులని గట్టిగా మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని పిసుకుతూ లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు.ప్రియా పూకులొ రసాలు ఊరి పనింద్ర మొడ్డ ఫ్రీగా కదులుతుంది.ప్రియా తన కాళ్ళని పనింద్ర వీపు మీద వేసింది పనింద్ర తన మొడ్డని ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి తొస్తూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా పెదాలని చీకుతూ తన మొడ్డని మొత్తం ప్రియా పూకులొ తిప్పుతూ దెంగుతున్నాడు.ఒక్కొక్క దెబ్బ ఒక్కొ వైపు తగులుతుంది ప్రియా తన కాళ్ళ
కిందకి దించి బాగా చాపింది కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని చీకుతూ కొరికుతున్నాడు.కింద ప్రియా పూకులొ తన మొడ్డని వేగంగా ఊపుతున్నాడు.ప్రియా కూడా ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది.కాసెపటికి ప్రియా కార్చేసుకొని పడిపొయిది.పనింద్ర పైకి లేచి మొకాళ్ళ మీద కూర్చొని.ప్రియా మొకాళ్ళ కింది నుండి పట్టుకొని కాళ్ళని పైకి లేపాడు ప్రియా పూకు కొంచేం మూసినట్టు అయ్యింది ప్రియా పూకు కండరాలు బిగుసుకున్నాయి.ప్రియా కాళ్ళని పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు.అబ్బా పాని మెల్లిగా నేను ఎక్కడికి పొను మెల్లిగా అబ్బా హ్ హ్ హ్ హ్ మెల్లిగా తొయు పాని హమ్మా అంటూ మూలుగుతుంది.
నేను నిన్ను అసలు వదలను ప్రియా అంటూ లాగి లాగి మొడ్డ లొపలికి వెల్తున్నా ప్రతీ సారి ప్రియా పూకు పెదాలకి ఒరుసుకుంటూ పొతుంది దానితొ ప్రియాకి కొంచెం నొప్పి పుట్టి మెల్లిగా పాని విను నామాట మంటగా ఉంది హమ్మా నీకె చెప్పెది అంటూ అరుస్తుంది.ప్రియా పూకు కండరాలు పనింద్ర మొడ్డ చుట్టు బిగుసుకునెసరికి చాలా టైట్ గా కదులుతుంది.పనింద్రకి చివరికొచెసి ప్రియా అయిపొతుంది నాకు కార్చేస్తున్నా అంటూ స్పీడ్ గా దెంగుతున్నాడు.పాని లొపల కార్చకు వాడు బయట కార్చు అంటూ అరుస్తుంది.కాని పనింద్ర ప్రియా మాటలని వినకుండా ప్రియా పూకు లొతుల్లొకి తొసి కార్చెసాడు

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

అక్క మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా నా మడ్డ 

 Telugu sex stories
         మా అక్క పేరు మధులత.పేరుకి తగ్గట్టుగానే మృదువయిన* తీగలా వుంటుంది మా అక్క.మా ఇంట్లో మేమిద్దరమే సంతానం.ఒక్కటే ఆడపిల్ల అవ్వడం వల్ల అక్క ని గారబంగా పెంచారు అమ్మనాన్నలు.సరిగ్గా అక్కకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి పెళ్ళయింది.ఇప్పుడు అక్కకు ఇద్దరు* బాబులు ఒక పాప.పెళ్ళై అయిదేళ్ళు కావస్తున్నా అక్క ఇంకా కన్నె పిల్లలానే ఉంటుంది.బావగారు అమెరికా లో జాబ్ చేస్తుండడం వల్ల పిల్లలకు వీసాలు రానందువల్ల అక్క గత సంవత్సరం నుండి* మా ఇంట్లొనే* ఉంటుంది.నేను కూడ నా ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఫారిన్ కి వెళ్దామని ప్లాన్స్ వేస్తున్నాను.అందుకే ఖాళీగా వున్నాను.ఈ* గ్యాప్ లో జరిగినదే నా ఈ అక్క పై మక్కువ కథ.(2) Telugu Indian sex storiesరోజులు గడుస్తున్నాయి మా అక్క అందాలు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి.ఇంతలొ ఆ రోజు రానే వచ్చింది ఎవరినయితే ఇన్ని రోజులూ,గౌరవంగా చూశానో ఆ అక్కే నా పాలిట కామదేవతలా సాక్ష్యాత్కరించింది.అసలేం జరిగిందటే ఒకరొజు నేను అక్క గది మీదుగా నా రూం కి వెళ్తుండగా తన రూంలొంచి కూనిరాగాలు వినిపిస్తున్నాయి.ఎమిటబ్బా అని కిటికిలొంచి తొంగి చూశాను.అంతే నా కల్లు కరెంట్ బల్బుల్లా మారిపోయాయి అక్కడ జరుగుతున్న సన్నివేశాన్ని నా కల్లు కొడక్ కెమేరాల్లాగా మారిపొయి నాకు తెలియకుండానే క్లిక్ క్లిక్ మనిపించి మెదడనే మెమొరి కార్ద్ లో బంధించేశాయి.(3) Telugu Boothu Kathaluఇంతకీ అక్కడ జరిగిందేంటంటే మా అక్క రూం లాక్ చేశానన్న ధైర్యం తో అటాచ్డ్ బాత్రూం డోర్ వేయకుండా సన్నగా రాగాలు తీస్తూ షవర్ బాత్ చేస్తుంది.అంతే నా గుండె ఝల్లుమంది నా రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి.అక్క బలిసిన గుద్ద చూసి నా నోట్లో నీళ్ళూరయి.నా గుండె చప్పుడు పెరిగిపోయింది.నా గూటం నా మాట వినడం లేదు.అప్రయత్నంగానే నా కుడి చెయ్యి నా మడ్డని నలిపేస్తుంది.నా మడ్డ నైట్ ప్యాంట్ లో నుండి బయటకొచ్చేస్తానంటుంది. అక్కడేమో అక్క తన బలిసిన పిర్రలను,తొడలను,పాలరాయి లా ఉన్న వీపు ని వయ్యారంగా రాగాలు తీస్తూ తోముకుంటూ,అప్పుడప్పుడూ తన లేత బెండ కాయల్లాంటి వేళ్ళతొ పిర్రల సందును సుతారంగా రుద్దుకుంటూ తన గుద్ద రంధ్రాన్ని తడుముకుంటూ,కాళ్ళకు సబ్బు రాసుకోవడానికి వంగుంటుంటే తన గుద్ద రంధ్రం తేనె రంగులో ఐదు రూపాయల బిళ్ళంత సైజు లో మెరిసిపొతుంది.ఇక నేను తట్టుకొలేక నా మడ్డని గట్టిగా ఊపుకుంటూ నా రూం లోకి వచ్చి మా అక్క గుద్దలని ఊహించుకుంటూ కార్చేసుకున్నాను.(4) Telugu Dengudu Kathaluఅలా బాగా మా అక్క గుద్ద బొక్కని చూసి ఊపుకుని ఊపుకుని అలా నడుం వాల్చాను.జీవితం లో మొదటిసారిగా ప్రశాంతంగా నిద్ర పట్టింది.నిద్రలో కూడా అక్క ముడ్డి నాకినట్లు,అక్క గుద్ద బొక్కలో నా నాలుకని పెట్టి తిప్పినట్లుగా ఊహల్లో తేలిపోయాను.శరీరం మొత్తం దూదిపింజలా తేలిపొతుంది.అప్పుడే నాకు ఒక ఆలోచన వచింది అదేంటంటే అక్క పూకుని ఎలాగైనాసరే దగ్గరనుండి చూడాలి అని.ఆ ఆలొచన రావడమే ఆలస్యం పథకాన్ని రెడీ చేకున్నను.అక్క నిద్రలో ఉన్నప్పుడు దొంగతనంగా ఆమె పూకు,సల్లు,పిర్రలు,తొడలు,బొడ్డు, నడుము లను చుడాలని.అలా అనుకుంటూ లేచి కళ్ళు నిమురుకుంటూ బెడ్ పైనుండి లేచి డోర్ తీసి బయటకు వచ్చాను.(5) తెలుగు సెక్స్ కథలుఅలా నిద్రలేచి బయటకు వచ్చిన నాకు హాల్ లో ఫోన్ మాట్లాడుతూ అక్క కనిపించింది.అబ్బా అక్క ఎలా ఉందంటే……తలంటు స్నానం చేసిందేమో ఆ పొడవాటి కురులను జడ వెయ్యకుండా రబ్బరుబ్యాండ్ పెట్టి వడిలేసింది.కాళరాత్రి చీకట్లులాంటి కురులు,వచ్చిపొయే గాలితో దోబూచలాటలాడుతున్నాయా అనిపించేలా అటూ ఇటూ ఊగిసలాడుతున్న ముంగిరులు,ఇంద్రధనస్సులాంటి కనుబొమ్మలు,నెమలి పింఛంతో చేసిన విసనకర్రల్లాంటి కనురెప్పలు,కోటేరు వేసి లాగినటువంటి ముక్కు,స్ట్రాబెర్రి పండ్లలాంటి పెదవులు,పట్టుకుంటే పాలు కారతాయేమో అనిపించేటువంటి బుగ్గలు,శంఖాల్లాంటి చెవులు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా చంద్రుని వెన్నెలకు విచ్చుకున్న నల్ల కలువల్లాంటి కళ్ళు ,పర్వతశిఖరం లాంటి మెడ,వెడల్పాటి జఘన భాగం దానిపై పూర్ణకుంభాల్లాంటి పాలిండ్లు .,పొడవాటి చేతులు,చిక్కిన నడుము,సుడిగుండం లాంటి లోతైన బొడ్డు,పల్చటి పొత్తికడుపు,బొడ్డు కిందకు జానెడు జారిన చీరలో దాక్కుని నక్కి నక్కి చూస్తున్న లంకెబిందెల్లాంటి భారీ పిరుదులు,మాకు కనబడే అవకాశం లేదే అని తెగ బాధపడిపోతున్న అరటి బొదెల్లాంటి బలిసిన తొడలు,నాజూకైన పాదాలు అబ్బా ఒక్కటేమిటి చెప్పుకుంటూ పొతే రతీదేవికే రోల్ మోడల్ లా ఉంది మా డార్లింగ్ అక్క.(6)ఎప్పుడైతే హాల్ లో అక్కనలా చూశానో నాకు పిచ్చెక్కిపొయింది.ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లుగా అక్కని దిశమొల తో చూడాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకుని అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను.ఇవాళ ఎలా అయినా అక్క గుద్దలు చూడాలని ఫిక్స్ అయ్యాను.(7)మధ్యాహ్నం అక్క కోసం అక్క రూం కి వెళ్లాను. అక్క బెడ్ పై పడుకుని ఉంది నేను చూసి తట్టుకొలేక పొయాను ఎందుకంటే అక్క చీర తొడలపైకి జరిగిపొయింది అబ్బా ఏమని వర్ణించను* ఆ అందాన్ని అరటి బోదెల్లాంటి ఆ తెగ బలిసిన* తొడలని చూసి నా మొడ్డ బుసలు కొడుతుంది అక్క* పేంటి వేసుకొలేదెమో* పూకు అర్ధ చంద్రాకారం లో దర్శనమిస్తుంది* నున్నగా ఆతులు గొరిగిందేమో* బిళ్ళ తళ తళ మెరిసిపొతుంది.పైట జారిపోయి సల్లు సగం* బయటకు తన్నుకొస్తున్నాయి.మనీషా కొయిరాల అంత పెద్ద సల్లు మా అక్క లంజవి.లంజ బ్రా కూడా వేసుకొలేదు.ఇక నేను తట్టుకోలేకపొయాను.నా సుల్లని బయటకి తీసి ఊపడం మొదలెట్టాను.ఆ ఊపుడికి* నా సుల్ల పాలు కస్సున చిమ్ముకుంటూ బయటకు వచ్చి సరాసరి అక్క బిళ్ళ మీద పడ్డాయి.నాకు భయమేసి బయటకు వచ్చేశాను.ఇంతలో మెల్లగా నేను నా రూం కి వచ్చి మా అక్క లంజ బలిసిన తొడలు,సల్లు,నున్నటి బిళ్ళ ని ఊహించుకుంటూ నిద్రలోకి జారి పోయాను.అంతే ఎప్పుడొచ్చిందో ఏమో అక్క లంజ నా మడ్డని సమ్మగా చీకుతుంది నా వట్టకాయలు మార్చి మార్చి చీకుతుంది నేను తట్టుకొలేక మంచం పై మెలికలు తిరుగుతున్నాను హ్హ్మ్ అక్కా* నా ముద్దుల లంజా చీకవే నీ గుద్ద* దెంగా దొంగ లంజకనా అంత నచ్చిందా నీ తమ్ముడి మడ్డ అంటూ* అరుస్తున్నాను.అక్క మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా నా మడ్డ ని కుతిగా చీకుతుంది.నాకు ఆగడం లేదు గట్టిగా కళ్ళు మూసుకుని పెద్ద పెద్ద గా అరుస్తూ బళ్ళున అక్క నోట్లో నా కామ రసాల్ని కక్కేశాను.అక్క లంజ ఆబగా నా పాలు తాగుతూ** మిగిలిన రసాల్ని చేతితో తీసి తన పూకుకేసి రుద్దుకుంటుంది.
Post Views:201
Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | Tamil Sex Stories | gay sex stories | Indian sex stories | sexstories | telugu Indian sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | Tamil Sex Stories | Sex Stories | gay sex stories | Indian sex stories | sexstories | telugu Indian sex stories | Sex Stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | Sex Stories

థాంక్స్ రా తమ్ముడూ నీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటా

Telugu sex stories

Boothu Kathalu “థాంక్స్ రా తమ్ముడూ” అప్పటి నుంచి నాకు గాల్లో తేలిపోతున్నట్టు ఉంది. తర్వాత నాకు మళ్ళీ అక్క కనిపించలేదు. మళ్ళీ చూడాలని ఎంత అనిపించిందో. తన బెడ్ రూమ్ లోనే ఉండి ఉండాలి. డైరెక్ట్ గా వెతికి దగ్గరకి వెళ్ళటానికి ధైర్యం సరిపోలేదు.బయట పని ఉండడం తో బజారుకి వెళ్ళి వచ్చే సరికి దాదాపు రాత్రి అయ్యింది.అమ్మ త్వరగా డిన్నర్ పెట్టేసింది. ఇంకా అక్క కనిపించలేదు. ఏం చేస్తోందో! నా మీద కోపం వచ్చిందేమో. చాలా దూరం వెళ్ళాను పొరపాటున.ఇంకెప్పుడూ నాతో మాట్లాడదేమో. బాధ వేసింది ఆ ఆలోచన రాగానే. అలా టచ్ చేయకుండా ఉండాల్సింది. మళ్ళీ ఆ టచ్ గుర్తుకు రాగానే జీవ్వున రక్తం వేడెక్కింది.తినడం అవ్వగానే ‘వెళ్ళి స్నానం చెయ్యరా’ అంది అమ్మ.‘ఇప్పుడా స్నానం ఎందుకు?’ అన్నాను.‘ఊరంతా తిరిగొచ్చావు కదా. అందుకు’ అంది.సరేలే అని బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాను.‘ఇవి కట్టుకో’ అని ఓ తెల్లటి కొత్త పంచె ఇచ్చింది. ‘మరి చొక్కా?’ అన్నాను.’‘చొక్కా ఎందుకు లే. వేడి గా ఉంది. ఈ కండువా వేసుకో’ అని కొత్త కండువా ఇచ్చింది.వేసుకుని ఇంక నిద్ర టైమ్ అయ్యిందనినా బెడ్ రూమ్ లోకి నేను వెళ్ళాను.బెడ్ రూమ్ లో అడుగు పెట్టగానే అంతా కొత్త గా ఉంది.ఎక్కడి నించో మంచి సెంటు వాసన వస్తోంది. కొత్త బెడ్ షీట్ వేసి మంచం నీట్ గా ఉంది.‘ఎంతో ఇవాళ విశేషం’ అనుకుంటూ వెళ్ళి కూర్చున్నాను.పక్కనే ఉన్న పుస్తకం చేతిలోకి తీసుకుని చదవడం మొదలు పెట్టానో లేదో తలుపు దగ్గర అలికిడి అయ్యి అటు చూశాను.నా కళ్ళు నేనే నమ్మలేకపోయాను. తలుపు దగ్గర అక్క. తల దించుకుని నెల కేసి చూస్తోంది రావాలా వద్దా అని సందేహిస్తున్నట్టు.ఎర్రటి అంచున్న తెల్లటి చీర లో ధగ ధగ మెరిసిపోతోంది. జబ్బల దగ్గర ఎర్రటి అంచున్న తెల్లటి మాచింగ్ జాకెట్. చేతిలో గ్లాసు పట్టుకుని ఉంది.‘హాయ్ అక్కా. ఏంటి ఇలా వచ్చావు. ఏం పట్టుకొచ్చావు?’ అని అడిగాను వీలైనంత నార్మల్ వాయిస్ లో.‘అమ్మ నీకు పాలు ఇమ్మంది’ అని దగ్గరకి వచ్చి౦ది. ఆ వస్తున్న శిల్పాన్ని కన్నార్పకుండా అలాగే చూశాను.‘తీసుకో’ అని గ్లాసు పట్టుకుని చెయ్యి చాచింది. చేతి కింద నుంచి నడుం భాగం గమనించాను.బొడ్డు కనిపించీ కనిపించకుండా ఉంది చీర అంచులో. బొడ్డు కింద చీర కుచ్చిళ్ళు అందం గా అమర్చబడి ఉన్నాయి.కొంచెం పైన నన్ను చూడు అన్నట్టు గోచరమైంది జాకెట్ లోంచి ఓ చన్ను. చూడగానే ఖంగు తిన్నాను.తెల్లటి జాకెట్ లోంచి స్కిన్ కలర్ స్పష్టం గా కనిపిస్తోంది. అంటే లోపల బ్రా వేసుకోలేదన్న మాట.జాకెట్ టైట్ గా ఉండి అందులో ఇమడలేక పోతున్నట్టుంది ఆ స్తనం. నిర్ధారణ కోసం భుజం దగ్గర కూడా చూశాను. బ్రా స్ట్రాప్ కనిపించలేదు. గుండె కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టింది.నా చూపులు గమనించి చేత్తో పైట కిందకి సద్దుకుని ‘పాలు’ అంది చిన్నగా.ఐనా అలాగే చూస్తూ గ్లాసు తీసుకున్నాను. కొంచెం తాగి‘ఏంటి ఇందులో పంచదార వెయ్యలేదా?నువ్వు చూడు’ అని చెయ్యి పట్టుకుని కిందకి లాగి గ్లాసు చేతికిచ్చాను.సిగ్గుపడుతూ పక్కన కూర్చుని పాలు తాగి ‘లేదే తియ్యగానే ఉంది కదా’ అంది.నేను ‘ఏది చూడనీ’ అని మల్లె గ్లాసు లాక్కుని నోట్లో పెట్టుకున్నాను.‘ఇప్పుడు తియ్యగా ఉంది’ అన్నాను తన కళ్లలోకి చూస్తూ. సిగ్గుగా తల వంచింది.నేను మళ్ళీ ఫ్రీడం దొరికినట్టు మెడ కింద భాగం కేసి చూశాను. పైట సందు లోంచి సళ్లు కవ్విస్తున్నాయి.పైట కి పిన్ను పెట్టుకోలేదు అని గమనించాను. అందువల్ల అది కొంచెం కిందకి జారినట్టుంది.‘ఏంటి ఈ ముస్తాబు ఎవరి కోసం’ అనడిగాను.‘ఏమో అమ్మ తయారు చేసింది. ఎందుకు అనడిగినా ఏమీ చెప్పలేదు’ అంది.‘నేను చెప్పనా’ అని అప్పటి వరకు మీద కప్పుకున్న కండువా తీసి పక్కన పెట్టి ఎడం చేత్తో తన చుట్టూ చెయ్యి వేసి పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కున్నాను నెమ్మదిగా.నా ఛాతీ వైపు చూసింది మెచ్చుకోలు గా. కళ్ళల్లో సిగ్గు నిండి ఉంది.‘నా కోసం. నువ్వు ఇప్పుడు ఎంత అందం గా సెక్సీ గా ఉన్నావో తెలుసా’ అన్నాను.‘నేను నీకు అక్కను రా. అలా మాట్లాడచ్చా తప్పు కదా?’ అంది. కానీ గొంతులో ఏమాత్రం కోపం లేకపోగా కొంటెతనమ్ వినిపించింది.‘నువ్వు నా అక్కవి కావటం నా అదృష్టం. లేకపోతే ఇంత దగ్గరగా నిన్ను చూసే అదృష్టం కలిగేదా?’ అన్నాను.ఇంతలో ఎడం చేత్తో పైట ని నెమ్మదిగా కిందకి తోశాను మాట్లాడుతూనే. తను అది పట్టించుకోకుండా నా గుండెల కేసి చూస్తోంది. పక్కన కూర్చుని మొహం నా వైపు తిప్పినందు వల్ల తన మొహం నా గుండెలకి దగ్గర గా వచ్చింది.నేను తల వంచి ఎర్రటి తన పెదవులపై ముద్దు పెట్టాను. అదే సమయం లో ఎడం చేత్తో జాకెట్ మీద చెయ్యి పెట్టి తన ఎడమ చన్నుని నొక్కాను.సిగ్గుపడి చివాలున లేవబోయింది. కానీ పైట నా చేతిలో పట్టుకున్నాను. లేచి నాలుగడుగులు వేసింది అప్పటికే. దాంతో నడుం కి కట్టుకున్న చీర సగం ఊడి వచ్చేసింది. ఒక చేత్తో కుచ్చిళ్ళ దగ్గర పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో మిగతా చీర లాక్కోవడానికి వంగింది.అప్పుడు పల్చటి జాకెట్ తప్ప ఏ అడ్డాలూ లేనిఆమె వక్ష సంపద కన్నుల పండుగ చేసింది.‘అసలే లోపల లంగా వేసుకొనివ్వలేదు అమ్మ. ప్లీజ్ ఇచ్చేయ్యారా’ అంది వేడుకోలు గా.నాకు టెంపరేచర్ రెట్టింపు అయ్యింది ఆ మాట వినగానే.‘సరే అలాగే వచ్చి పక్కన కూర్చో ఆ మాత్రం చీరైనా ఒంటి మీద ఉండాలంటే’ అన్నాను.నెమ్మదిగా అడుగులో అడుగేస్తూ దగ్గరకి వచ్చింది. ఓ చేతిని కుచ్చిళ్ళ దగ్గరే పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో ఎదని కప్పుకోడానికి విశ్వప్రయత్నం చేస్తోంది.జాకెట్ కింద బొడ్డు భాగం ఏ ఆఛ్చాదన లేకుండా కనిపిస్తుంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోతోంది.బొడ్డు కింద చీర ఒక్క పొర అంటే చుట్టు మిగిలి ఉంది. అదీ తన చెయ్యి తీస్తే వెంటనే కింద పడిపోయేట్టుంది. లోపల పాంటీ కూడా లేదు!పంచె లో మడ్డ గట్టిగా అయ్యి పేలిపోయేటట్టుంది. అప్రయత్నం గా మడ్డ మీద చెయ్యి వేసాను. తన చూపు అటు వైపు మళ్ళింది. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది తనకి నా మడ్డ నచ్చి ఉండాలి పొద్దున్న అనుభవాన్ని బట్టి. కావాలనే రెండు కాళ్ళూ దూరం గా జరిపాను.నేను కూడా వేసుకున్నది పంచె, లోపల డ్రాయర్ లేకపోవడం వల్ల కొంత భాగం బయటకి వచ్చిందని అర్థమయ్యింది.తన చూపు ఇంకా దానికే అతుక్కొని ఉంది.ఎంత అక్క అయినా ఆడది కదా అని అప్పుడనిపించింది.దగ్గరకి వచ్చింది అలా బెరుకు గానే.సగం చీర అలా కుప్ప లా ఒదిలేసి చెయ్యి చుట్టూ వేసి నడుం దగ్గర పట్టుకుని నెమ్మదిగా ఎదురుగా కూర్చొబెట్టుకున్నాను. సిగ్గు తో తల కొంచెం దించుకునే ఉంది.స్తనాల మధ్య చెయ్యి పెట్టి ఉంచి క్లీవేజ్ కనిపించకుండా దాచింది గాని పక్క నుంచి వాటి ఆకృతి స్పష్టం గా కనిపిస్తోంది.ఇప్పుడు చూశాను తెల్లటి చర్మం మధ్య నల్లటి స్పాట్. పల్చటి జాకెట్ లోంచి తెలుస్తోంది. అది ఎంతో తెలుసు గాని ఎప్పుడూ ఏ అమ్మాయివి బాయలు పూర్తిగా చూడలేదు. వాటి ముచ్చికలు ఎలా ఉంటాయో థియరి తెలుసు గాని చూడలేదు. ఇప్పుడు అవి చూడడానికి ఇంత చేరువ లో ఉన్నాను అనిపించగానే జీవ్వున మళ్ళీ బిగుసుకుంది మడ్డ.మంచి సైజు లో ఉన్నాయి. హీరోయిన్ శ్రీదేవి అంత ఉంటాయి అవి. 34 C అని ఏదో మాగజీన్ లో చదివిన గుర్తు.మరీ చిన్నవి కాకుండా మరీ పెద్దవి కాకుండా కరెక్ట్ గా ఉండాల్సిన పరిమాణం లో చూడగానే ఒడిసి పట్టుకోవాలని అనిపించేటట్టు ఉన్నాయి.నేను అన్నాను ‘నువ్వు వాటిని ఒక్క చేత్తో దాచలేవుగాని నేను కవర్ చేస్తాను’ అని చొరవ గా తన చేతిని పట్టుకుని ఇవతలకి లాగి నా తొడ మీద పెట్టాను.నా చేతిని రెండు సళ్ళూ తాకేలాగా మీద పెట్టాను. దూది పింజల కన్నా మెత్త గా తగిలాయి. ఒక్క సారి కళ్ళు మూసుకుంది తమకం తో.ఇంతలో నేనలా ముందుకి జరగడం తో తొడ మీద ఉన్న తన చేతికి తగిలింది నా మడ్డ. వెచ్చటి ఆ ఆడ స్పర్శ తగలగానే మళ్ళీ జీవ్వున కదిలింది అది.తను షాక్ తగిలినట్టు కళ్ళు వెంటనే తెరిచి చూసింది. నా మడ్డ ఇప్పుడు పంచె లోంచి పూర్తి గా బయటకు వచ్చినట్టు నాకు తగిలిన చల్లని గాలి వల్ల తెలుస్తోంది. తన గుండెల వేగం ఉన్నట్టుండి హెచ్చి సళ్లు అదురుతున్నాయి. వాటిని అదిమి పట్టుకున్న నాకు స్వర్గం లో ఉన్నట్టుంది.చూపులు కిందకి దించాను. బొడ్డు కింద వరకూ చీర లేదు. సన్నటి నడుము వెడల్పు అయిన చోట కూడా చీర లేక బహు అందం గా ఉంది. కూర్చున్న చోట కాళ్ళు, పై భాగం కలిసే చోట మాత్రం చీర ఒక్క పొర లో ఉంది.తన చెయ్యి ఇంకా అక్కడే ఆంటి పెట్టుకుని ఉంది ఆ ట్రెజర్ మాత్రం అంత తేలిగ్గా వదలను అన్నట్టు.పల్చటి తెల్ల చీర పొర లోంచి తొడలు మెరుస్తున్నాయి నిగనిగా.ఇంక ఆ లక్ష్యాన్ని కూడా చేదించాల్సిందే. నడుం దగ్గర ఉన్న చేత్తో చర్మాన్ని తడుముతూ కిందుగా ఆ మిగిలిన చీర లోకి పోనిచ్చాను. మెత్తని పొత్తి కడుపుదాటాక కింద తొడ దగ్గర జాయింట్ తగిలింది.చేతిని అలాగే తొడ దగ్గర్నించి పక్కకి జరిపాను. తొడల మధ్య గ్యాప్ చేరుకోగానే చెయ్యి కిందకి జారింది.చెయ్యి కంపించసాగింది. అక్కడ ప్రదేశం సెగలు కక్కుతోంది. ఈ స్పర్శ ఇంతకు ముందు అనుభవించనిది.అక్కడ మెత్తగా నొక్కాను. వెంటనే తన చేత్తో నా చేతిని గట్టి గా పట్టుకుని నా కేసి చూసింది ‘ప్లీజ్, వద్దు’ అన్నట్టు.కానీ ఆ చూపు లో నిజం గా వద్దు అనే భావం లేదు. కళ్ళు చూస్తే కైపు తో ఎక్కడో ఊహా లోకాల్లో తేలుతున్నట్టు ఉన్నాయి. అది చూడగానే ఇంకా రెచ్చిపోయాను. ఇంకా ఎవన్నా గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉంటే దానితో పూర్తిగా తొలగిపోయింది.తన చేతిని పక్కకి నెట్టేశాను. దాంతో చీర పూర్తిగా పక్కకి జరిగిపోయి తన గుట్టన్తా బయట పెట్టేసింది. ఆ తొడలు చూడగానే నాకు మతి పోయింది. ఎంత తెల్లగా స్వచ్ఛం గా ఉన్నాయి.అదే సమయం లో తన ఇంకో చేతిని తీసి బలవంతం గా నా మడ్డ మీద పెట్టేశాను. దాంతో తన దృష్టి ఇటు వైపు మళ్ళిపోయింది. మడ్డ ని చేత్తో పట్టుకుంది. నాకు అక్కడికక్కడే కార్చేసుకున్నంత ఫీలింగ్ వచ్చింది.ఇప్పుడు ఇంకో చేతిని కూడా తీసుకుని తొడల కింద పెట్టి మంచం మీద పడుకోబెట్టాను.సిగ్గుతో కళ్ళు మూసేసుకుంది అదీ రెండు చేతులు కప్పుకుని. దాంతో వొళ్ళంతా వడ్డించిన విస్తరి లా ఆరగించడానికి రెడీ గా ఉన్నట్టు ఉంది. బెడ్ లైట్ వెలుగు లో పాల రాతి శిల్పం లా ఉంది.నా పంచె కూడా తొలగిపోయి చీర, పంచె బెడ్ షీట్ లాగా మా కింద నలిగిపోతున్నాయి.పక్క నించి మీద వాలాను. నా పెదవులతో ఆహ్వానిస్తున్న తన పెదవులని లైట్ గా చుంబించాను.కళ్ళు మూసుకుని ఉన్న తన చేతులు పక్కకి తీసేసి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ‘ఈ లవ్ యూ అక్కా’ అన్నాను.అది నచ్చినట్టుగా తన పెదవులు విచ్చుకున్నాయి.నా పెదవుల్తో కింద పెదవిని పట్టుకుని గట్టి గా ముద్దు పెట్టాను కోరిక తో.‘ఊ’ అని తియ్యగా మూల్గింది.కింద పెదవి వదిలిపెట్టి సన్నటి పై పెదవిని లోపలికి తీసుకున్నాను.అమృతం అంటే ఇదేనేమో.అదే సమయం లో చేత్తో పై నించి కిందకి పోనిచ్చాను.ఇంకా జాకెట్ వేసుకునే ఉంది. తీసే టైమ్ దొరకలేదు. అలాగే జాకెట్ లో ఉన్న చన్ను పైనే చెయ్యి పెట్టి గట్టిగా నొక్కాను కసిగా. మళ్ళీ తియ్యగా మూల్గింది బావుంది అన్నట్టు.ఇంకా చెయ్యి కిందకి జరిపి ఇప్పుడు ఏ చీర అడ్డం లేని పిర్ర ని గట్టిగా అదిమాను.దాంతో నా బాడీ కి ఇంకా ఒత్తుకుని నా మడ్డ తన తొడల మధ్య ప్రదేశం లో రాసుకుంది.గట్టిగా మూల్గింది. మొహం వైపు చూశాను. ఇది ఇప్పటి వరకు చూసిన అక్కేనా అనిపించింది. పూర్తిగా మత్తులో ఉండి ఇంకా రెట్టింపు సెక్సీ గా కనిపించింది.ఇంక ఆపుకోలేకపోయాను. చేతిని తొడల మధ్య పెట్టి కుడి కాలిని ఎడం గా జరిపాను. ద్వారం విచ్చుకుంది.మడ్డ కిందకి పోనిచ్చాను. వేడిగా సెగలు కక్కుతున్నట్టు అనిపించింది.అదే అయ్యుండాలి ఆ స్వర్గ ద్వారం అనుకున్నాను. కొంచెం లోపలికి తోశాను.‘ఆ’ అని అరిచింది మధురం గా.ఇంకొంచెం లోపలికి తోశాను మడ్డని. ఆ అనుభూతి మాటల్లో చెప్పలేనిది.లోపల లోపలికి చొచ్చుకుపోయాను. అక్క నోటినించి సన్నగా మూల్గులు వస్తున్నాయి. అవి ఇంకా రెచ్చగొడుతున్నాయి నన్ను.ఎదురుగా రెచ్చగొడుతున్న కొండల్లాంటి సళ్ళని చేతుల్లోకి తీసుకుని గట్టిగా పిసుకుతూ మడ్డతో గట్టిగా పొడిచాను లోపలికి. మళ్ళీ తియ్యగా సన్నగా అరుస్తున్న ఆ పెదాల్ని నోటితో మూసేశాను.అలా పెనుగులాడి చివరికి కుప్పలా కూలిపోయాను అక్క మీదకి.మళ్ళీ పెదవుల మీద ప్రేమగా ముద్దు పెట్టిఅలాగే ఉండిపోయాను.మా రెండు తనువులు చెమట తో తడిసిపోయాయని అప్పుడు అర్ధమయ్యింది ఆవేశం తగ్గాక.తను తలని నా గుండెల మీద ఆంచి కాలు నా వైపు వేసి కళ్ళు మూసుకుంది.నేను తన తలపైన ముద్దు పెట్టి ఇంకో చేత్తో వీపు మీద, పిర్రల మీద రాస్తూ గుండెల మీద స్తనద్వయమ్ మెత్తగా నొక్కుతూ ఉండగా ఎప్పుడు నిద్రపోయనో నాకే తెలియదు.అలా మూడు రాత్రులు స్వర్గ సుఖాన్ని అనుభవించాము.XXXXXమూడు రోజుల తర్వాత నేను నా ఉద్యోగానికి, అక్క తన ఊరికి వెళ్లిపోయాము.సరిగ్గా తొమ్మిది నెలల తర్వాత అక్క పుట్టింటికి వచ్చి పండు లాంటి పిల్లవాణ్ణి కనింది.బావ నాకు ఫోన్ చేసి ‘మాకు బాబు పుట్టాడోయ్. అచ్చం మేనమామ పోలికలు వచ్చాయి.’ అన్నాడు.‘కంగ్రాచ్యులేషన్స్. అవును మేనమామ పోలికలొస్తే అదృష్టం అంట’ అన్నాను.అక్క మాట్లాడుతూ క్లుప్తం గా ‘థాంక్స్ రా తమ్ముడూ’ అంది.ఆ ఒక్క తృప్తి చాలుPowered by WPeMatico
Related
Filed Under: Telugu sex stories Tagged With: Telugu boothu kaathalu, Telugu sex storiesReader InteractionsSex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | Tamil Sex Stories | gay sex stories | Indian sex stories | sexstories | telugu Indian sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | Tamil Sex Stories | Sex Stories | gay sex stories | Indian sex stories | sexstories | telugu Indian sex stories | Sex Stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | Sex Stories